Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hadelandsåsene

Skiforeningen har ingen prepping i dette området, men området er allikevel fullstendig dekket av Skiforeningens føremelding. Øståsen Skiløyper og Skjerva løypelag preparerer løypene på Øståsen, mens flere lokale idrettslag prepper områder nede i bygda, rundt Gran, Jaren og Brandbu, og i området vestover mot Randsfjorden.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hadelandsåsene
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla 00.00. 0 2.9
Lygna med omegn
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre.
483 Blokkhus - Vatningsbakken 23.01.2021 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen 13.01.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 13.01.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus 23.01.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 23.01.2021 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 23.01.2021 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 13.01.2021 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen 23.01.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen 23.01.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 21.01.2021 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 23.01.2021 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 23.01.2021 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 23.01.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 23.01.2021 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 23.01.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 23.01.2021 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 23.01.2021 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 23.01.2021 3.8
500 Lysløypa ved Lygna 21.01.2021 3.2
1225 Åstjern - Vatningsbakken 23.01.2021 1.5
Lygna skisenter
Beskrivelse kommer
1304 5 km fri på Lygna skisenter 23.01.2021 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 22.01.2021 5.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 22.01.2021 3.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 23.01.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 22.01.2021 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 19.01.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.
1620 Aklangen - Avalsjøkalven 00.00. 0 4.1
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja 13.01.2021 2.5
1274 Bustevollen - Steinholen 23.01.2021 2.1
1573 Hovsvåja - Skjerva sag 05.03.2020 2.5
1615 Hovsvåja - Øvervåja 00.00. 0 1.8
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.01.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.01.2021 4.8
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] 05.03.2020 3.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 23.01.2021 14.0
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen 00.00. 0 0.6
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet 19.01.2021 6.8
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen 00.00. 0 2.4
1568 Skjerva sag - Nordengen - Koperud 24.01.2021 3.9
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen 24.01.2021 2.4
1570 Skytenrunden [over isen] 05.03.2020 9.2
1257 Steinholen - Risbakken 21.01.2021 2.3
1106 Steinsjørunden 20.01.2021 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 23.01.2021 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 22.01.2021 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 23.01.2021 7.3
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
Beskrivelse kommer
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken 10.12.2019 2.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 18.01.2021 3.3
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
1621 Avalsjøkalven - Brovoll 00.00. 0 2.5
9 Brovoll - Flåtatjern 15.01.2021 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 19.01.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 20.01.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 21.01.2021 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 19.01.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 3.6
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 15.01.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 15.01.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet 15.01.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet 15.01.2021 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 24.01.2021 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 23.01.2021 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 23.01.2021 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 23.01.2021 4.8
Tingelstad
Beskrivelse kommer
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.01.2021 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken 24.01.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.01.2021 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
1090 Lysløypa i Tingelstad 24.01.2021 2.3
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 24.01.2021 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 19.01.2021 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 24.01.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 24.01.2021 4.7
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 19.01.2021 2.2
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud [Storrunden] 15.01.2021 2.2
1335 Finnlaus - Åslund 19.01.2021 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 10.01.2021 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 23.01.2021 1.3
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.8
1363 Løken - Norum - Ballangrud [Storrunden] 13.03.2019 2.0
1331 Posthusmyra 23.02.2018 0.5
1334 Rundløype Løken 10.01.2021 0.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 20.01.2021 1.7
1624 Skøyen - Finnlaus 00.00. 0 2.8
1366 Skøyen - Skytebanen 19.01.2021 0.8
1333 Skøyenrunden 19.01.2021 2.0
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole 23.01.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen 23.01.2021 0.7
1623 Sørenggutua - Skøyen 00.00. 0 1.5
Vestre Gran
Beskrivelse kommer
1289 Betel - Lunde 27.12.2019 2.5
1288 Betel - Moger 27.12.2019 3.0
1294 Buhammeren rundt 23.01.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden 23.01.2021 4.5
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1295 Grimsrud - Granlund 23.01.2021 3.4
1290 Grymyr - Betel 14.01.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.01.2021 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 23.01.2021 3.7
1625 Lundby lysløype 00.00. 0 0.3
1626 Lundby tilførselsløype 00.00. 0 0.3
1297 Lunnerrunden vest 14.01.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst 23.01.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 23.01.2021 1.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9

125 løyper vist, totalt 442.6 km.