Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen]

Lengde: 2.0 km
Preppetype: Klassisk og fristil
Siste preppetype: Klassisk og fristil
Preppestatus: Preparert tidligere
Prepareres av: Gjerdrum IL
Ferdig preparert: 02.03.2021

Oversiktskart

Beskrivelse

Løype som går i stigende terreng, mesteparten på skogsbilvei.

Starten er ved utfartsparkeringen på Kogstadvangen. Derfra går løypa først 300 meter sørover i terrenget, før den går opp til høyre på Mastutjennsvegen. Her er det et løypedele, der løype 724 går til venstre mot Ringdalsveien.

Omtrent 1,4 km etter start kommer løype 1298 fra Spikertjernhytta inn fra høyre, men du fortsetter rett frem på Mastutjennsvegen, under kraftlinjen og frem til løypekrysset ved Fossumvangen. Her ender løypa.

Hvis du går videre på Mastutjennsvegen ved å ta til høyre, kan du følge den til enden ved Bikubene (løype 1308). Ved å svinge til venstre, kan du komme til Ringdalsveien ved Breidmåsan (løype 728), eller du kan komme til Busterudvangen (løype 727).



Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
424 Fra hytte til hytte Tæruddalen Tæruddalen 40.6
423 Langt inn i Gjerdrum Tæruddalen Tæruddalen 33.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Kogstadvangen