Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet

Løype nr: 1572
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 6.8 km
Preppetype: Scooter
Siste preppetype: Scooter
Preppestatus: Delvis preparert
Prepareres av: Skjerva løypelag
Ferdig preparert: 13.03.2021
Delvis preparert: 01.04.2021 16:16

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen ved Skjerva sag går løypa nordover langs Sagbruksvegen og krysser Oppdalslinna, før den går ut på isen på Skjelbreia og dreier vestover. Løypa krysser skogsbilvegen (Våjavegen) vest for Skjervetråkket, og fortsetter slakt opp gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), mot Skjerva gård.

(Om det ikke er løype på isen, følger man Oppdalslinna over brua, tar til høgre inn på Skjervetråkket, og fortsetter gjennom hyttebebyggelsen til et lite skogholt før Våjavegen krysses.)

I enden av Skjervehagan krysser løypa Skjervagutua og fortsetter på skrå nedover mot Nordengen i nordvestre del av Skjervevatnet. Her møter man løype 1569, som går over isen fra Skjervedammen.

Fra Nordengen går løypa 600 meter nordover langs Skardbrennvegen til løypekrysset ved Lunde bru og Fløyta. Til venstre går løype 1568 mot Koperud. Men vi fortsetter nordover på Skardbrennvegen i lett terreng mot løypekrysset ved Hvalstikket, der det går en avstikker til venstre og opp til løype 481.

Fra løypekrysset ved Hvalstikket stiger løypa opp Mannefallet til løypekrysset Skalbrenna. Herfra kan man ta til høgre mot Sauebingen (løype 1617) og Skjerveknatten.

Vi følger Vesleelva og Skardbrennvegen innover, og kommer inn en trang dal langs en høg bergvegg, før vi stiger de siste bakken opp til utsiktspunktet øst for Gullentjern. Derfra er det lett terreng forbi Kobberputtene og avkjøringen østover mot Hammartjernet, fram til løypekrysset nederst i Kobberbakkene. Her møter vi løype 1571, som går østover til Øvervåja.

Vi krysser snuplassen og vender vestover og nedover den siste halve kilometeren til Breidtjernet. Her kommer vi inn på løype 481 mellom Ullvildsdalen og Koperud. Løypa er en del av Gjøvik-Oslo-traseen. Løype 642 går ned til Søndre Ålsbygda.Edit

Bilder

Tilknyttede løyper og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skjerva