Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 14.01.2021 2.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Delvis preparert 15.01.2021 10.0
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Delvis preparert 16.01.2021 2.3
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 14.01.2021 3.3
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Delvis preparert 15.01.2021 3.8
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 16.01.2021 3.2
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere 14.01.2021 2.9
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 13.01.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 13.01.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 14.01.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 14.01.2021 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Preparert tidligere 14.01.2021 3.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 14.01.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 15.01.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 14.01.2021 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 14.01.2021 2.8
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 14.01.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 14.01.2021 3.8
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 15.01.2021 4.9
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Preparert tidligere 14.01.2021 6.4
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 13.01.2021 1.5
Grua - Mylla - Roa
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla Ikke preparert 00.00. 0 2.9
Lygna skisenter
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Preparert i går 16.01.2021 3.0
1304 5 km fri på Lygna skisenter Delvis preparert 16.01.2021 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 16.01.2021 5.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 16.01.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 16.01.2021 10.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 15.01.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Delvis preparert 13.01.2021 6.3
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja Preparert tidligere 13.01.2021 2.5
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 14.01.2021 2.1
1573 Hovsvåja - Skjerva sag Preparert tidligere 05.03.2020 2.5
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 15.01.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 15.01.2021 4.8
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Preparert tidligere 05.03.2020 4.2
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 14.01.2021 14.0
1568 Skjerva sag - Nordengen - Koperud Preparert tidligere 14.01.2021 3.4
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll Preparert tidligere 14.01.2021 9.3
1570 Skytenrunden [over isen] Preparert tidligere 05.03.2020 9.0
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 14.01.2021 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 14.01.2021 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 15.01.2021 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 15.01.2021 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere 14.01.2021 7.3
1620 Aklangen - Avalsjøkalven Ikke preparert 00.00. 0 4.1
1615 Hovsvåja - Øvervåja Ikke preparert 00.00. 0 1.8
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten Ikke preparert 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen Ikke preparert 00.00. 0 0.6
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen Ikke preparert 00.00. 0 3.8
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern Preparert tidligere 10.12.2019 12.0
502 Brandbu - Blokkhus Preparert tidligere 09.02.2019 8.5
1116 Dæhlen - Nedre Egge Preparert tidligere 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Preparert tidligere 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Preparert tidligere 09.02.2019 2.4
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken Preparert tidligere 10.12.2019 2.0
1117 Dæhlen - Egge Ikke preparert 09.02.2019 1.6
503 Jaren skole - Sverasætra Ikke preparert 10.03.2019 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen Ikke preparert 16.03.2019 3.3
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1621 Avalsjøkalven - Brovoll Ikke preparert 00.00. 0 2.5
Tingelstad
1090 Lysløypa i Tingelstad Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Preparert tidligere 28.12.2019 5.1
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Preparert tidligere 28.12.2019 3.1
1345 Augedal gård - Markafeltet Ikke preparert 19.03.2019 1.8
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 2.6
1096 Jorstad - Alm - Rækken Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Ikke preparert 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Ikke preparert 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 6.6
1346 Markafeltet - Julibakka Ikke preparert 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1099 Rundløype Sanne skole Ikke preparert 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 3.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Ikke preparert 19.03.2019 4.5
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Ikke preparert 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Ikke preparert 19.03.2019 4.7
Grindvoll
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Delvis preparert 15.01.2021 2.0
1331 Lysløypa på Grindvoll Delvis preparert 15.01.2021 2.2
1330 Løken - Grimsrud Delvis preparert 15.01.2021 3.9
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Preparert tidligere 15.01.2021 1.9
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Preparert tidligere 15.01.2021 1.5
1335 Finnlaus - Åslund Preparert tidligere 15.01.2021 1.3
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Preparert tidligere 10.01.2021 1.0
1334 Jordestua - Ballangrud Preparert tidligere 10.01.2021 0.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Preparert tidligere 15.01.2021 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen Preparert tidligere 15.01.2021 0.9
1333 Skøyenrunden Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Ikke preparert 13.03.2019 1.6
1624 Skøyen - Finnlaus Ikke preparert 00.00. 0 2.8
1623 Sørenggutua - Skøyen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
Vestre Gran
1288 Betel - Moger Delvis preparert 14.01.2021 3.0
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 27.12.2019 2.5
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 14.01.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 14.01.2021 4.5
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 14.01.2021 3.4
1290 Grymyr - Betel Preparert tidligere 14.01.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 14.01.2021 2.8
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere 14.01.2021 3.7
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 14.01.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 14.01.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 14.01.2021 1.8
1287 Fjordvang - Betel Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9