Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene , preparert av Øståsen Skiløyper
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Lygna med omegn
483 Blokkhus - Vatningsbakken Delvis preparert 16.04.2021 2.9
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Delvis preparert 16.04.2021 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert 09.04.2021 2.4
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Delvis preparert 01.05.2021 10.0
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert 15.04.2021 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Delvis preparert 15.04.2021 6.4
500 Lysløypa ved Lygna Delvis preparert 22.03.2021 3.2
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere 19.03.2021 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.0
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere 16.04.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere 09.04.2021 6.6
509 Lushaughytta - Bustevollen Preparert tidligere 30.04.2021 1.8
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere 17.04.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere 27.03.2021 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Preparert tidligere 17.04.2021 2.8
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 16.04.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere 16.04.2021 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere 17.04.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere 17.04.2021 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert tidligere 01.05.2021 3.8
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere 27.03.2021 1.5
Lygna skisenter
1304 5 km fri på Lygna skisenter Delvis preparert 13.04.2021 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Delvis preparert 15.04.2021 5.0
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Delvis preparert 15.04.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert 13.04.2021 10.0
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Preparert tidligere 15.04.2021 3.0
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Preparert tidligere 02.02.2021 0.8
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere 30.04.2021 2.1
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere 19.02.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere 19.02.2021 4.8
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere 30.03.2021 14.0
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere 27.03.2021 2.3
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere 30.03.2021 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere 30.03.2021 10.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere 30.03.2021 7.3
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert 08.02.2019 4.6
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
1107 Trintomløypa Ikke preparert 18.02.2015 3.0