Preppestatus: Alle løyper, Hadelandsåsene , preparert av Grindvoll IL
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Grindvoll
1364 Grindvoll - Sprengen - Ballangrud Delvis preparert 12.03.2021 2.0
1331 Posthusmyra Delvis preparert 12.03.2021 0.5
1365 Ballangrud - Skytebanen Preparert tidligere 12.03.2021 2.2
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud Preparert tidligere 19.02.2021 2.2
1335 Finnlaus - Åslund Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1330 Grindvoll - Løken - Grimsrud Preparert tidligere 19.02.2021 5.1
1332 Løken - Grindvoll Preparert tidligere 19.02.2021 1.3
1334 Rundløype Løken Preparert tidligere 19.02.2021 0.8
1367 Skytebanen - Finnlaus Preparert tidligere 11.03.2021 1.7
1366 Skøyen - Skytebanen Preparert tidligere 12.03.2021 0.8
1333 Skøyenrunden Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
1363 Grindvoll - Norum - Ballangrud Ikke preparert 13.03.2019 1.7