Preppestatus: Alle løyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert i går 21.01.2021 1.0
604 Grindlirunden Preparert i går 21.01.2021 17.0
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert i går 21.01.2021 1.2
1531 Lysløypa på Lindheim Preparert i går 21.01.2021 1.9
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert i går 21.01.2021 5.0
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert i går 21.01.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert i går 21.01.2021 3.0
611 Svearoa - Hemsangen Preparert i går 21.01.2021 3.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Delvis preparert 15.01.2021 5.1
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Delvis preparert 21.01.2021 4.1
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Delvis preparert 21.01.2021 6.5
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Preparert tidligere 14.01.2021 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert tidligere 14.01.2021 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert tidligere 14.01.2021 1.9
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 15.01.2021 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Preparert tidligere 15.01.2021 7.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert tidligere 14.01.2021 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert tidligere 14.01.2021 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Preparert tidligere 09.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Preparert tidligere 19.01.2021 6.1
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 15.01.2021 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda Preparert tidligere 15.01.2021 4.2
1497 Lysløypa i Biri Preparert tidligere 14.03.2020 4.5
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
610 Midtholen - Lundsætra Preparert tidligere 14.01.2021 8.3
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 28.03.2020 6.0
617 Tranalia - Snertingdal skole Preparert tidligere 15.01.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 15.01.2021 3.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert tidligere 19.01.2021 2.9
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen Ikke preparert 00.00. 0 8.5
1493 Biristrand skole - Heggelund Ikke preparert 18.03.2019 4.1
1492 Lysløypa på Biristrand Ikke preparert 24.03.2019 2.6
1494 Roset - Roland Ikke preparert 24.03.2019 1.2
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert i går 21.01.2021 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert i går 21.01.2021 3.8
530 Haug - Blivgodt Preparert i går 21.01.2021 1.8
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert i går 21.01.2021 1.7
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert i går 21.01.2021 4.4
1407 Lysløypa på Kastad Preparert i går 21.01.2021 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert i går 21.01.2021 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande Preparert i går 21.01.2021 3.0
539 Skistua - Lundstein Preparert i går 21.01.2021 5.0
533 Solbakken - Stakamyra Preparert i går 21.01.2021 3.9
534 Stakamyra - Skistua Preparert i går 21.01.2021 4.9
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 20.01.2021 2.0
542 Øverby skistadion Delvis preparert 21.01.2021 3.0
537 Bjønnhaugen - Hornås Preparert tidligere 14.01.2021 10.5
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert tidligere 15.01.2021 2.9
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 24.03.2020 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert tidligere 14.01.2021 3.2
538 Hornås - Stangstua Preparert tidligere 19.01.2021 1.6
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Preparert tidligere 19.01.2021 8.8
1530 Libakken - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.3
540 Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
1528 Lysløypa i Redalen Preparert tidligere 03.01.2020 1.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 27.12.2020 11.5
1529 Redalen - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.9
1586 Rundløype Hornås Preparert tidligere 19.01.2021 2.4
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert tidligere 14.01.2021 3.7
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen Preparert i går 21.01.2021 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Preparert i går 21.01.2021 5.5
582 Vind Idrettspark Preparert i går 21.01.2021 3.0
1604 Konkurranseløyper Vind Delvis preparert 21.01.2021 4.5
Vardalsåsen nord
628 Linnerud - Puttmyra Preparert i går 21.01.2021 1.5
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra Delvis preparert 15.01.2021 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Delvis preparert 12.12.2020 1.8
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås Preparert tidligere 14.01.2021 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Preparert tidligere 15.01.2021 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Preparert tidligere 19.01.2021 4.6
570 Hunndalen - Eiktunet Preparert tidligere 19.01.2021 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Preparert tidligere 19.01.2021 8.0
544 Stangstua - Bukkhalsen Preparert tidligere 19.01.2021 1.0
549 Torvmyra - Veset Preparert tidligere 19.01.2021 1.8
568 Vesterås - Torvmyra Preparert tidligere 19.01.2021 1.6
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Ikke preparert 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
574 Flyplassen - Puttmyra Preparert i går 21.01.2021 3.2
573 Flyplassen - Skihytta Preparert i går 21.01.2021 4.5
579 Lysløypa i Skjeskroken Preparert i går 21.01.2021 2.6
629 Puttmyra - Skihytta Preparert i går 21.01.2021 3.1
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] Preparert i går 21.01.2021 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta Preparert i går 21.01.2021 6.1
576 Vassenden - Skihytta Preparert i går 21.01.2021 9.3
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Delvis preparert 21.01.2021 8.1
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] Delvis preparert 21.01.2021 4.7
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 07.02.2020 4.9
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 14.01.2021 2.3
1533 Skjeskroken skileikanlegg Preparert tidligere 19.01.2021 0.2
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 15.01.2021 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) Preparert tidligere 19.01.2021 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) Preparert tidligere 20.01.2021 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 20.01.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 20.01.2021 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 14.01.2021 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 14.01.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 20.01.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 20.01.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 20.01.2021 3.3
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 15.01.2021 0.9
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll Preparert tidligere 17.01.2021 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 14.01.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 20.01.2021 2.6
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Preparert tidligere 15.01.2021 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Preparert tidligere 15.01.2021 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Preparert tidligere 15.01.2021 2.6
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) Ikke preparert 17.11.2019 3.8
Raufoss med omegn
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert i går 21.01.2021 1.0
554 Raufoss skistadion Preparert i går 21.01.2021 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Preparert i går 21.01.2021 5.1
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert i går 21.01.2021 0.7
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 12.01.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 21.01.2021 5.6
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 12.01.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 12.01.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 20.01.2021 4.2
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Preparert tidligere 19.01.2021 9.3
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 20.01.2021 4.5
Skumsjøen-området
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Delvis preparert 19.01.2021 2.3
1514 Rundløypa på Skumsjøen Delvis preparert 20.01.2021 8.5
1404 Osbakken - Edelgranvegen Preparert tidligere 20.01.2021 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Preparert tidligere 20.01.2021 4.1
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 20.01.2021 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 26.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
517 Eidstugua - Stormyrene Preparert tidligere 14.01.2021 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 13.01.2021 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Preparert tidligere 05.03.2020 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] Preparert tidligere 13.01.2021 15.3
1336 Glåmhaugen - Kvitingen Preparert tidligere 14.01.2021 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Preparert tidligere 14.01.2021 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Preparert tidligere 14.01.2021 7.7
Nordre Østbygda
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Delvis preparert 17.01.2021 3.9
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Preparert tidligere 17.01.2021 3.2
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Preparert tidligere 16.01.2021 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Preparert tidligere 17.01.2021 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 16.01.2021 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 17.01.2021 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] Delvis preparert 20.01.2021 5.6
1328 Eina - Stormyrene Delvis preparert 14.01.2021 4.6
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) Delvis preparert 07.03.2020 6.0
1325 Lysløypa i Prestmarka Delvis preparert 20.01.2021 3.7
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Preparert tidligere 07.03.2020 7.5
1343 Eina - Prestmarka Preparert tidligere 05.03.2020 4.9
1339 Eina - Thune skole Preparert tidligere 07.03.2020 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda Preparert tidligere 16.01.2021 7.2
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra Preparert tidligere 07.03.2020 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Preparert tidligere 13.01.2021 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 13.01.2021 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) Preparert tidligere 13.01.2021 4.3
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra Preparert tidligere 13.01.2021 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Preparert tidligere 14.01.2021 0.5
1402 Thune skole - Blili Preparert tidligere 07.03.2020 2.8
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1154 Orrfugltjernet - Tjernsmyra [Liåsløypa] Delvis preparert 14.01.2021 10.3
1546 Persvehaugrunden Delvis preparert 07.02.2020 5.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4
1612 Kaldingen - Brattlia Ikke preparert 00.00. 0 2.1
1153 Spenntirunden Ikke preparert 24.02.2016 6.6