Preppestatus: Alle løyper, Eidsvoll - Nes , preparert av Finstad Sportsklubb
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Finstad - Hasleråsen
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Delvis preparert 19.03.2021 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Delvis preparert 19.03.2021 6.0
1387 Lysløypa på Finstad Delvis preparert 13.03.2021 7.0
1488 Rundløype ved Linderud Delvis preparert 19.03.2021 2.7
1426 Finstad - Linderud Preparert tidligere 19.03.2021 3.3
1577 Rundløype ved Hasler Preparert tidligere 19.03.2021 0.8
1437 Sneisrud - Finstad Preparert tidligere 12.03.2021 1.8
775 Svangerudenga - Linderud Preparert tidligere 19.03.2021 0.9
1576 Sætre - Hasler Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
1534 Østerud - Linderud Preparert tidligere 12.03.2021 2.0