Preppestatus: Alle løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1598 Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 15.04.2021 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 19.03.2021 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Delvis preparert 19.03.2021 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen Delvis preparert 07.12.2021 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 15.04.2021 3.0
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 8.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 12.03.2021 1.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 18.04.2021 2.4
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 3.9
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 19.03.2021 2.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert tidligere 18.04.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 15.04.2021 5.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Preparert tidligere 13.03.2021 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 16.04.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 17.04.2021 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2021 3.2
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 18.04.2021 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] Ikke preparert 00.00. 0 2.8
Damtjern med omegn
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.03.2021 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 15.04.2021 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 15.04.2021 2.3
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 25.03.2021 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 26.03.2021 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Delvis preparert 29.03.2021 3.9
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 13.04.2021 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 16.04.2021 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 14.04.2021 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 28.03.2021 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Preparert tidligere 26.03.2021 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern Preparert tidligere 13.04.2021 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Preparert tidligere 29.03.2021 7.4
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 13.04.2021 3.7
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 17.04.2021 4.7
358 Lysløypa på Sollihøgda Delvis preparert 17.04.2021 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 30.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 13.04.2021 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 13.04.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 13.04.2021 7.0
87 Sørsetra - Kleivstua Delvis preparert 16.04.2021 3.5
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 30.03.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 17.04.2021 7.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 13.04.2021 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 3.6
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 13.04.2021 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 14.04.2021 5.9
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Delvis preparert 25.03.2021 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Delvis preparert 15.04.2021 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Delvis preparert 13.04.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Delvis preparert 14.04.2021 3.9
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 15.04.2021 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2021 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 14.04.2021 3.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 13.04.2021 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2021 8.3
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 15.04.2021 4.4
1143 Svarten N - Kringla Preparert tidligere 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø Preparert tidligere 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 25.03.2021 4.2
1606 Kringla - Langlia Ikke preparert 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 19.03.2021 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 16.04.2021 3.0
Holebygda
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Delvis preparert 19.01.2021 2.9
1539 Rundløyper på Røyse Delvis preparert 19.02.2021 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Delvis preparert 18.02.2021 12.4
1540 Rytterragerrunden Delvis preparert 18.02.2021 4.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Preparert tidligere 19.01.2021 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Preparert tidligere 18.02.2021 8.1
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden Ikke preparert 18.03.2019 6.8
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 31.03.2021 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Delvis preparert 31.03.2021 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 22.03.2021 2.9
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert 30.03.2021 5.2
405 Frøshaug - Djupdalen Preparert tidligere 23.02.2021 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Preparert tidligere 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By Preparert tidligere 26.03.2021 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 25.03.2021 3.3
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 16.04.2021 0.6
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 15.04.2021 4.3
1590 Spålen N - Finnstad Preparert tidligere 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 14.04.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 16.04.2021 2.7