Preppestatus: Alle løyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 23.01.2021 1.9
Stryken - Harestua
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Delvis preparert 19.01.2021 2.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere 23.01.2021 5.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Preparert tidligere 23.01.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Preparert tidligere 23.01.2021 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Preparert tidligere 18.01.2021 1.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Preparert tidligere 23.01.2021 3.0
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 23.01.2021 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert tidligere 20.01.2021 2.2
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Ikke preparert 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken Ikke preparert 19.03.2019 4.4
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Ikke preparert 14.03.2019 8.4
Grua - Mylla - Roa
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Preparert i går 24.01.2021 1.3
1262 Brattvoll - Volla Preparert i går 24.01.2021 1.4
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Preparert i går 24.01.2021 1.8
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Preparert i går 24.01.2021 2.0
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Preparert i går 24.01.2021 5.8
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Delvis preparert 23.01.2021 5.2
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen Delvis preparert 24.01.2021 1.8
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] Delvis preparert 24.01.2021 4.7
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] Delvis preparert 24.01.2021 4.5
992 Roa - Kalvsjø Delvis preparert 23.01.2021 3.4
1360 Roa - Ringen Delvis preparert 23.01.2021 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Delvis preparert 23.01.2021 3.0
109 Svea Sportshytte - Svea Delvis preparert 24.01.2021 1.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere 15.01.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Preparert tidligere 23.01.2021 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert tidligere 23.01.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud Preparert tidligere 23.01.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Preparert tidligere 23.01.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen Preparert tidligere 23.01.2021 1.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Preparert tidligere 23.01.2021 3.0
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] Preparert tidligere 19.01.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 15.01.2021 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø Preparert tidligere 23.01.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole Preparert tidligere 23.01.2021 1.5
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Preparert tidligere 23.01.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Preparert tidligere 15.01.2021 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Preparert tidligere 23.01.2021 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Preparert tidligere 23.01.2021 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen Preparert tidligere 23.01.2021 1.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Preparert tidligere 23.01.2021 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Preparert tidligere 23.01.2021 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Preparert tidligere 23.01.2021 1.2
Jevnaker
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud Delvis preparert 23.01.2021 2.1
1476 Klinkenberg - Kinge Delvis preparert 14.01.2021 4.9
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud Delvis preparert 23.01.2021 2.4
1372 Halvorsrud - Stormyra Preparert tidligere 23.01.2021 3.4
1479 Kinge skileik Preparert tidligere 14.01.2021 0.5
1478 Kingerunden Preparert tidligere 14.01.2021 4.7
1477 Klinkenberg lysløype Preparert tidligere 20.12.2019 1.2
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper Preparert tidligere 23.01.2021 3.8
1481 Ragnhildrud - Kinge Preparert tidligere 14.01.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik Preparert tidligere 14.01.2021 0.7
498 Prestmoen - Klinkenberg Ikke preparert 22.03.2019 2.5
Svartbekken - Bislingen
104 Bislingen - Grønntjern Preparert tidligere 23.01.2021 1.7
103 Bislingen rundløype Preparert tidligere 23.01.2021 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Preparert tidligere 23.01.2021 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Preparert tidligere 23.01.2021 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 23.01.2021 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Ikke preparert 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Ikke preparert 19.01.2019 1.9
Hakadal - Nittedal
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Delvis preparert 14.01.2021 8.9
406 Mattismyr - Delebekken Preparert tidligere 06.03.2020 5.4
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere 23.01.2021 6.6
1148 Elnes - Mattismyr Ikke preparert 20.03.2019 1.7
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Ikke preparert 07.04.2018 4.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Ikke preparert 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Ikke preparert 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Ikke preparert 19.03.2019 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Delvis preparert 06.03.2020 9.5
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Delvis preparert 19.01.2021 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Delvis preparert 13.03.2020 4.9
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Delvis preparert 13.03.2020 6.0
236 Ølja rundt Delvis preparert 23.01.2021 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 23.01.2021 4.0
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Preparert tidligere 23.01.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert tidligere 23.01.2021 2.5
221 Gjerdingen rundt Preparert tidligere 23.01.2021 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Preparert tidligere 23.01.2021 2.8
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Preparert tidligere 20.01.2021 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Preparert tidligere 20.01.2021 2.2
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Ikke preparert 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Ikke preparert 15.03.2019 3.8
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Delvis preparert 28.03.2020 3.6
359 Vesle Sandungen - Knappa Preparert tidligere 13.03.2020 1.3
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Ikke preparert 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Ikke preparert 15.03.2019 4.0
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert 29.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
1132 Sinnerdalen - Finnstad Delvis preparert 15.01.2021 1.9
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Preparert tidligere 20.01.2021 4.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Preparert tidligere 20.01.2021 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Preparert tidligere 15.01.2021 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 13.03.2020 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 15.01.2021 2.5
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Preparert tidligere 13.03.2020 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern Preparert tidligere 23.01.2021 2.1
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Ikke preparert 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Ikke preparert 21.03.2019 2.6
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Ikke preparert 19.03.2019 1.5
Grindvoll
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole Preparert tidligere 23.01.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen Preparert tidligere 23.01.2021 0.7