Preppestatus: Alle løyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert i går 21.01.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert i går 21.01.2021 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert i går 21.01.2021 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert i går 21.01.2021 2.8
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Preparert i går 21.01.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Preparert i går 21.01.2021 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert i går 21.01.2021 1.5
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Preparert i går 21.01.2021 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert i går 21.01.2021 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert i går 21.01.2021 1.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert i går 21.01.2021 1.5
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 11.12.2020 3.7
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 14.04.2020 4.0
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Preparert tidligere 12.04.2020 2.4
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 18.03.2020 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert tidligere 14.01.2021 2.8
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 03.01.2021 0.6
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Ikke preparert 26.03.2017 8.3
Stryken - Harestua
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Preparert i går 21.01.2021 5.9
384 Harestua - Råsjøkrysset Delvis preparert 20.01.2021 3.3
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Delvis preparert 21.01.2021 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 19.01.2021 4.5
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Delvis preparert 08.01.2021 5.3
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.04.2020 2.0
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 14.03.2020 2.2
Nannestad - Maura
1088 Lysløype Preståsen Preparert i går 21.01.2021 3.3
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Preparert i går 21.01.2021 3.0
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Delvis preparert 16.01.2021 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 08.03.2020 4.8
1083 Maura vest Delvis preparert 20.01.2021 8.1
1085 Morepprunden Delvis preparert 21.01.2021 9.1
1086 Nannestadrunden Delvis preparert 21.01.2021 13.8
1089 Preståsrunden Delvis preparert 21.01.2021 4.8
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Preparert tidligere 16.01.2021 2.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Ikke preparert 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Ikke preparert 22.02.2019 1.9
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
155 Bjertnessjøen rundt Preparert i går 21.01.2021 10.1
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert i går 21.01.2021 7.5
735 Holtersaga - Ramstad Delvis preparert 14.01.2021 3.8
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 21.01.2021 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Delvis preparert 19.01.2021 9.4
1420 Åsen stadion - skianlegg Delvis preparert 21.01.2021 6.0
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 14.01.2021 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 20.01.2021 6.2
1430 Djupdalen - Grani Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 20.01.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Preparert tidligere 20.01.2021 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Preparert tidligere 20.01.2021 0.9
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 14.01.2021 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 14.01.2021 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Preparert tidligere 20.01.2021 2.1
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 20.01.2021 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 14.01.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Preparert tidligere 14.01.2021 1.9
1208 Åsgreina - Feviksvangen Preparert tidligere 20.01.2021 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Preparert tidligere 20.01.2021 4.1
1428 Bergdalsvegen Ikke preparert 23.03.2019 2.0
1434 Grani - Finstadsletta Ikke preparert 23.03.2019 0.7
Hakadal - Nittedal
658 Hakkim - Engelstadvangen Preparert tidligere 14.01.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Preparert tidligere 14.01.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 14.01.2021 5.0
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert tidligere 14.01.2021 3.5
1422 Aas golfbane Ikke preparert 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Ikke preparert 20.02.2018 7.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Ikke preparert 28.01.2019 3.6
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Ikke preparert 18.03.2019 3.3
1319 Holterkollen - Bikubene Ikke preparert 16.01.2016 2.3
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Ikke preparert 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Ikke preparert 23.03.2019 3.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert i går 21.01.2021 2.3
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Preparert i går 21.01.2021 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert i går 21.01.2021 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert i går 21.01.2021 4.8
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 21.01.2021 4.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Delvis preparert 21.01.2021 8.7
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 19.01.2021 3.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Preparert tidligere 19.01.2021 1.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 15.01.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 15.01.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 15.01.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Preparert tidligere 14.01.2021 2.4
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Ikke preparert 23.01.2018 3.6
Skedsmo og Gjerdrum
729 Breidmåsan - Busterudvangen Delvis preparert 08.01.2021 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Delvis preparert 06.01.2021 3.5
720 Harasletta - Breidmåsan Delvis preparert 20.01.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 13.01.2021 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Delvis preparert 20.01.2021 1.2
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Delvis preparert 20.01.2021 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Delvis preparert 15.01.2021 6.2
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 21.01.2021 5.0
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 20.01.2021 2.0
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Delvis preparert 15.01.2021 2.4
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Preparert tidligere 13.01.2021 1.5
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 17.01.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 15.01.2021 2.4
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Preparert tidligere 07.01.2021 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 17.01.2021 2.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 15.01.2021 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Preparert tidligere 15.01.2021 3.5
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 07.01.2021 4.3
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Preparert tidligere 13.01.2021 3.1
1427 Rustad - Rustadmåsan Preparert tidligere 20.01.2021 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen Preparert tidligere 06.03.2020 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Preparert tidligere 07.01.2021 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Preparert tidligere 15.01.2021 1.2
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen Ikke preparert 14.02.2019 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen Ikke preparert 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Ikke preparert 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum Ikke preparert 23.01.2016 4.6
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Ikke preparert 00.00. 0 4.0
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Ikke preparert 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Ikke preparert 13.03.2019 3.2
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan Ikke preparert 21.02.2013 4.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg Ikke preparert 15.03.2018 3.2