Preppestatus: Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1598 Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 15.04.2021 2.5
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 2.8
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 18.04.2021 2.4
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert tidligere 18.04.2021 4.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 17.04.2021 0.1
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 18.04.2021 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] Ikke preparert 00.00. 0 2.8
Damtjern med omegn
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 15.04.2021 1.1
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 15.04.2021 2.3
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.7
Sollihøgda - Sørsetra
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 13.04.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 13.04.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 13.04.2021 6.2
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 3.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 14.04.2021 5.9
4 Skansebakken - Lysedammene Delvis preparert 13.04.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra Delvis preparert 14.04.2021 3.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 13.04.2021 3.2
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
Holebygda
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Delvis preparert 19.01.2021 2.9
1539 Rundløyper på Røyse Delvis preparert 19.02.2021 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta Delvis preparert 18.02.2021 12.4
1540 Rytterragerrunden Delvis preparert 18.02.2021 4.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Preparert tidligere 19.01.2021 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Preparert tidligere 18.02.2021 8.1
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert 18.03.2019 6.3
Lommedalen
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 22.03.2021 2.9
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Preparert tidligere 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By Preparert tidligere 26.03.2021 1.0
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
Spålen - Katnosa - Sandungen
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
Tanum - Vestmarksetra
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 16.04.2021 2.7