Preppestatus: Klassisk-løyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Delvis preparert 22.03.2021 3.7
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 20.03.2021 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Preparert tidligere 23.03.2021 1.1
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Preparert tidligere 19.03.2021 4.5
Årvoll - Linderud - Grorud
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 13.03.2021 1.4
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 26.03.2021 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
Maridalen
777 Kjelsås - Sander Delvis preparert 18.03.2021 3.4
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert tidligere 20.03.2021 1.9
675 Dausjøen - Mobekken Preparert tidligere 18.03.2021 1.4
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 12.03.2021 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert tidligere 18.03.2021 2.4
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 15.04.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert tidligere 18.03.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Preparert tidligere 14.03.2021 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert tidligere 26.03.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert tidligere 28.03.2021 2.5
676 Sander - Dausjøen Preparert tidligere 18.02.2021 1.5
677 Sander - Monsetangen Preparert tidligere 12.03.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert tidligere 20.03.2021 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert tidligere 26.03.2021 2.6
Breisjøen - Sinober
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Delvis preparert 12.03.2021 1.4
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 23.03.2021 2.6
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Preparert tidligere 18.02.2021 3.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober Preparert tidligere 25.03.2021 2.5
Parker og grøntområder
1237 Torshovdalen Preparert tidligere 11.02.2021 1.7
1238 Tøyenparken Preparert tidligere 17.03.2021 1.5
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Preparert tidligere 17.04.2021 1.4
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6