Preppestatus: Lysløyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Delvis preparert 22.03.2021 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Delvis preparert 22.03.2021 3.7
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 20.03.2021 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Preparert tidligere 16.03.2021 2.6
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Preparert tidligere 23.03.2021 1.1
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Preparert tidligere 19.03.2021 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen Ikke preparert 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 13.03.2021 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 19.03.2021 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 19.03.2021 4.0
1508 Løyper på Lillomarka arena Delvis preparert 09.04.2021 3.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 23.03.2021 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
Maridalen
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 18.03.2021 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Preparert tidligere 16.03.2021 1.1
Breisjøen - Sinober
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 23.03.2021 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.7
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert tidligere 26.03.2021 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert tidligere 17.04.2021 0.8