Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 14.03.2019 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 08.03.2020 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 07.03.2020 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 08.03.2020 0.8
440 Burud - Vensåsseter 06.03.2020 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 05.03.2020 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 05.03.2020 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 23.03.2019 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 08.03.2020 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 08.03.2020 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 08.03.2020 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 08.03.2020 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 07.03.2020 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 06.03.2020 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 04.03.2020 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 04.03.2020 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 08.03.2020 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 05.03.2020 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 08.03.2020 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 08.03.2020 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 31.03.2019 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 06.03.2020 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 04.03.2020 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 19.12.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 05.03.2020 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 06.03.2020 3.3
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
463 Damvann - Mikkelsbonn 03.04.2020 2.0
319 Heia - Bergsmarka 16.12.2019 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
320 Kraft - Oppsalsetra 05.03.2020 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 04.04.2020 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 05.03.2020 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 03.04.2020 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 05.03.2020 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 08.03.2020 2.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 04.04.2020 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 05.03.2020 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 03.04.2020 3.4
411 Solli - Vestlia 21.03.2020 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 06.03.2020 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 29.03.2019 5.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 25.12.2019 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 04.03.2020 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 05.03.2020 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 06.03.2020 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 13.03.2020 7.3
Krokskogen - Hole
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 28.03.2020 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.03.2020 7.4
1587 Fagervann - Auretjern 20.03.2020 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 12.04.2020 4.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 03.04.2020 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 19.03.2020 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.12.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 08.03.2020 2.9
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 12.03.2020 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 11.03.2020 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 05.03.2020 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.12.2019 1.0
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 13.03.2020 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene 04.04.2020 1.1
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.12.2019 3.2
1566 Løvlia - Lauvliflaka 03.04.2020 1.5
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.03.2020 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2019 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt 13.03.2020 4.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia 20.03.2020 2.3
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 06.03.2020 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 14.03.2020 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 14.03.2020 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.12.2019 2.7
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 07.03.2020 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 08.03.2020 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 14.03.2020 6.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 02.04.2020 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 12.03.2020 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 23.03.2020 3.5
988 Tobonn - By 04.03.2020 1.0
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 20.03.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 12.04.2020 2.7
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 05.03.2020 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 05.03.2020 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 05.03.2020 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 05.03.2020 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 19.03.2019 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 05.03.2020 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 28.03.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 05.03.2020 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 09.03.2020 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 05.03.2020 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 05.03.2020 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 29.11.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 04.03.2020 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 04.03.2020 2.4
777 Kjelsås - Sander 04.03.2020 3.4
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 29.03.2019 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 04.03.2020 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 04.03.2020 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 26.12.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 05.04.2019 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 29.12.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 16.12.2019 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 28.12.2019 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 05.04.2019 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 06.03.2020 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 04.03.2020 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 04.03.2020 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 04.03.2020 3.1
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 06.03.2020 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 04.03.2020 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 04.03.2020 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 29.12.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 04.03.2020 1.7
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2019 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 04.03.2020 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 28.12.2019 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 28.12.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 05.03.2020 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 05.03.2020 1.4
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 05.03.2020 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 06.03.2020 2.1
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 22.03.2020 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 13.03.2020 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 27.03.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 13.03.2020 2.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.12.2019 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 06.03.2020 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 04.03.2020 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 02.03.2020 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 06.03.2020 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 06.03.2020 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 06.03.2020 1.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 05.03.2020 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 04.03.2020 5.9
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 07.03.2020 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 05.03.2020 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 22.03.2020 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 07.03.2020 4.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 05.03.2020 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 02.03.2020 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 17.04.2020 1.7
103 Bislingen rundløype 12.04.2020 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 13.03.2020 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 08.04.2020 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 02.04.2020 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 28.03.2020 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 14.03.2020 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 01.03.2020 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 14.03.2020 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 20.03.2020 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 06.03.2020 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 06.03.2020 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.03.2020 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole 04.03.2020 1.6
1458 Lunner - Ringen 04.03.2020 0.7
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 20.04.2020 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 08.04.2020 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 17.04.2020 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 04.03.2020 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 25.12.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 13.03.2020 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 25.03.2020 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 08.03.2020 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 08.03.2020 7.5
106 Stryken - Stålmyra 06.03.2020 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 06.03.2020 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 09.04.2020 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 09.04.2020 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 03.04.2020 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 12.04.2020 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 09.04.2020 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 25.03.2020 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 11.03.2020 3.5
236 Ølja rundt 03.03.2020 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 14.03.2020 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 09.04.2020 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 22.03.2019 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 14.03.2020 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 14.04.2020 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 09.04.2020 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 13.04.2020 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 13.04.2020 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 26.12.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 26.12.2019 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 13.03.2020 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 13.03.2020 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 31.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 28.03.2020 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 24.03.2020 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 06.03.2020 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 31.03.2019 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 26.12.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 05.03.2020 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 26.12.2019 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 24.03.2020 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 22.03.2020 5.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 05.04.2020 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 13.04.2020 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 26.12.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 26.12.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 14.03.2020 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 13.04.2019 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 05.03.2020 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 06.03.2020 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 06.03.2020 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 29.11.2019 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 13.03.2019 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia 25.02.2013 4.0
1510 Fjellstad - Myrdammen 12.03.2019 1.3
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 05.03.2020 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.03.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 01.03.2020 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.03.2019 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 1.7
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen 19.03.2019 4.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 15.03.2019 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.03.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 05.03.2020 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 05.03.2020 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 19.03.2019 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 05.03.2020 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 05.03.2020 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 23.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 01.03.2020 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 05.03.2020 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 05.03.2020 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 31.03.2020 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 04.03.2020 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 05.03.2020 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.03.2020 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 05.03.2020 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 05.03.2020 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 06.03.2020 3.3
261 Myrdammen - Setertjernstua 06.03.2020 4.4
811 Nordby skole - Myrdammen 06.03.2020 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 06.03.2020 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 01.03.2020 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 05.03.2020 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 05.03.2020 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 05.03.2020 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 05.03.2020 2.3
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 05.03.2020 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 05.03.2020 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 23.03.2019 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan 05.03.2020 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 05.03.2020 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 06.03.2020 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
1054 Valstadløypa 05.03.2020 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 24.03.2019 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 01.03.2020 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 01.03.2020 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 01.03.2020 2.1
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2019 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 01.03.2020 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 01.03.2020 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.11.2019 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2019 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.11.2019 2.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 17.03.2019 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 29.11.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
943 Skotburunden 17.03.2019 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 11.11.2019 3.8
177 Sværsvann - Myrer 11.11.2019 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 03.02.2019 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 14.03.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 14.03.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 14.03.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 01.03.2020 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 01.03.2020 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 23.03.2019 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 01.03.2020 3.4
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 12.03.2020 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 22.03.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 02.02.2019 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 22.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 01.03.2020 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 22.03.2019 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 15.03.2019 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 01.03.2020 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 13.02.2019 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 20.03.2019 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 23.03.2019 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 09.03.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 19.03.2019 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 19.03.2019 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 09.03.2019 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 19.03.2019 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 10.03.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 13.03.2019 2.6
912 Berger idrettspark - To gård 13.03.2019 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 13.03.2019 1.6
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 23.03.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 12.02.2019 3.1
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 22.02.2019 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 11.03.2019 1.2
917 Hasle - Bjønnesteinen 11.03.2019 4.5
920 Hasle - Gulstad 11.03.2019 1.1
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 14.02.2019 2.5
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 13.03.2019 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 22.02.2019 1.8
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 08.02.2019 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 11.03.2019 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 11.03.2019 2.4
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
1104 Myklerud - Måren 22.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 11.02.2020 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 14.03.2019 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 11.03.2019 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 11.03.2019 2.6
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 08.02.2019 9.3
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 25.02.2020 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 08.03.2020 3.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 25.12.2019 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 29.03.2020 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 03.04.2020 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 16.03.2020 6.4
500 Lysløypa ved Lygna 16.03.2020 3.2
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken 10.12.2019 2.0
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
640 Nordre Oppdalen - Koperud 31.01.2020 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 05.02.2020 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 03.04.2020 2.3
1106 Steinsjørunden 03.04.2020 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 03.04.2020 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 20.03.2020 1.5
Gjøvik, Toten og Land
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 08.04.2020 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 03.04.2020 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 08.04.2020 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 08.03.2020 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 10.04.2020 4.6
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 05.03.2020 7.6
626 Dempesætra - Kalverudsætra 09.04.2020 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 05.03.2020 4.0
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 05.03.2020 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 09.04.2020 1.9
656 Flutua - Svearoa 24.03.2020 3.0
574 Flyplassen - Puttmyra 05.03.2020 3.2
573 Flyplassen - Skihytta 05.03.2020 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 13.03.2020 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 09.04.2020 1.0
604 Grindlirunden 08.04.2020 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 09.04.2020 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 06.03.2020 4.1
530 Haug - Blivgodt 08.04.2020 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 06.04.2020 1.2
538 Hornås - Stangstua 10.04.2020 1.6
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 30.01.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 13.03.2020 8.0
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 08.04.2020 1.7
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 09.04.2020 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 09.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 24.03.2020 6.1
616 Lindheim - Tranalia 24.03.2020 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda 24.03.2020 4.2
628 Linnerud - Puttmyra 05.03.2020 1.5
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 05.03.2020 1.8
579 Lysløypa i Skjeskroken 05.03.2020 2.6
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang 05.03.2020 3.8
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 11.03.2020 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 01.02.2020 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 05.03.2020 5.6
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 07.04.2020 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 07.04.2020 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 05.03.2020 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 28.03.2020 10.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 09.12.2019 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 09.04.2020 8.3
1154 Orrfugltjernet - Tjernsmyra [Liåsløypa] 01.03.2020 10.3
629 Puttmyra - Skihytta 05.03.2020 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 08.04.2020 4.5
608 Redalsætermyra - Skihytta 08.04.2020 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 05.03.2020 5.1
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 28.03.2020 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 07.04.2020 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 12.04.2020 2.6
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] 03.04.2020 4.6
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] 30.01.2020 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 09.04.2020 4.1
539 Skistua - Lundstein 24.03.2020 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 05.03.2020 6.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 16.03.2020 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 09.04.2020 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 28.03.2020 6.0
534 Stakamyra - Skistua 28.03.2020 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 10.04.2020 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 27.03.2020 3.2
549 Torvmyra - Veset 31.03.2020 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 19.03.2020 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 24.03.2020 3.5
576 Vassenden - Skihytta 05.03.2020 9.3
568 Vesterås - Torvmyra 08.04.2020 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 09.04.2020 2.9
Hurdal - Feiring
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 02.02.2020 3.1
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 12.04.2020 1.9
787 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet 08.03.2020 4.0
790 Dalen - Dalkollen - Skomakarbakken 08.03.2020 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 08.03.2020 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 16.03.2020 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 27.12.2019 3.4
785 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda - Almelihaugen 23.03.2020 4.1
792 Skomakarbakken - Skomakartjennet 08.03.2020 0.8
795 Skomakartjennet - Hoelshytta 08.03.2020 2.5
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 07.03.2020 2.6
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 19.03.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 18.03.2019 4.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 20.03.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.03.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.03.2019 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 25.12.2019 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.03.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 05.03.2020 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 05.03.2020 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 05.03.2020 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 05.03.2020 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1577 Rundløype ved Hasler 25.12.2019 0.8
1488 Rundløype ved Linderud 23.02.2019 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 20.03.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.03.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.03.2019 2.5
775 Svangerudenga - Linderud 25.12.2019 0.9
1576 Sætre - Hasler 25.12.2019 2.0
768 Tretjernsmyra - Neverberget 18.03.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.03.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 05.03.2020 4.0
Totenåsen
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 07.04.2020 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 15.03.2019 8.9
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 12.04.2019 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - kort] 09.04.2020 5.5
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - lang] 21.12.2019 6.7
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 08.04.2020 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 21.03.2020 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 07.04.2020 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 10.04.2020 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 28.03.2020 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 28.03.2020 9.8

684 løyper vist, totalt 2395.1 km.