Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 09.12.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S 18.03.2019 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 09.12.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 30.03.2019 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 11.11.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann 15.03.2019 0.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 11.11.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 11.11.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 09.12.2019 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 09.04.2019 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S 24.03.2019 2.8
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 09.12.2019 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 09.12.2019 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 08.12.2019 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 11.11.2019 1.0
Vestmarka
1548 Berg - Semsvannet SV 20.03.2019 0.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 10.12.2019 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 17.04.2019 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 09.12.2019 2.2
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 09.12.2019 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 09.12.2019 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 09.12.2019 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 09.12.2019 7.5
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 25.03.2019 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 03.04.2019 5.5
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 12.04.2019 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 10.12.2019 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 09.12.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 10.12.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 09.12.2019 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg 29.03.2019 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 28.03.2019 1.1
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 10.12.2019 2.8
28 Solli - Myggheim 10.12.2019 2.1
44 Solvang - Berg 22.03.2019 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 12.04.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 12.04.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 24.01.2019 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 02.12.2019 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 02.04.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 09.12.2019 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 09.12.2019 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 09.12.2019 4.0
1246 Øyevann - Damvann 09.12.2019 1.5
Krokskogen - Hole
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 07.12.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 09.12.2019 2.6
357 By - Greinehytta 08.12.2019 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 02.12.2019 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 09.12.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 09.12.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 09.12.2019 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 09.12.2019 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 08.12.2019 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 09.12.2019 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 09.12.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 09.12.2019 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 10.12.2019 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 11.12.2019 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 09.12.2019 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 09.12.2019 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 11.12.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 10.12.2019 15.0
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.12.2019 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 09.12.2019 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 09.12.2019 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 02.12.2019 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 02.12.2019 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 08.12.2019 5.2
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 24.03.2019 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 04.04.2019 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 09.12.2019 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 30.11.2019 2.7
327 Kjenner - Heggsjø 09.12.2019 1.9
25 Lysløypa i Vardåsen 03.04.2019 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 19.03.2019 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 28.03.2019 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 22.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 19.03.2019 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 11.12.2019 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.03.2019 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 23.03.2019 2.0
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 29.03.2019 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 29.11.2019 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 29.11.2019 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 29.11.2019 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 14.04.2019 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 29.11.2019 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 03.04.2019 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 29.11.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 29.11.2019 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 29.11.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 12.12.2019 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 29.11.2019 1.5
139 Solemskogen - Revlia 29.11.2019 2.3
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 04.04.2019 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 18.04.2019 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 01.04.2019 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 24.04.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 19.04.2019 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.04.2019 1.0
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 30.03.2019 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 09.12.2019 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 19.04.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 12.04.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 12.04.2019 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 05.04.2019 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 10.12.2019 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 30.03.2019 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 09.12.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 03.12.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 09.12.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 09.12.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 16.04.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 15.04.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 30.03.2019 2.6
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 09.12.2019 2.5
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 10.12.2019 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 09.04.2019 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 11.11.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.12.2019 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 28.03.2019 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.04.2019 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 09.12.2019 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 03.04.2019 3.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 09.12.2019 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
221 Gjerdingen rundt 24.04.2019 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 10.12.2019 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 09.12.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 09.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 09.12.2019 0.5
1478 Kingerunden 22.03.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 22.03.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 22.03.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 03.12.2019 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 16.04.2019 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] 06.12.2019 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 09.12.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 09.12.2019 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 22.03.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 22.03.2019 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.04.2019 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 07.12.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.04.2019 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 10.12.2019 6.0
Romeriksåsene - Nannestad
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
652 Bekkestua - Storøyungen N 25.03.2019 4.3
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 08.12.2019 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 08.12.2019 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 11.12.2019 2.0
1430 Djupdalen - Grani 23.03.2019 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 21.04.2019 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 07.03.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 02.02.2019 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 11.12.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 24.02.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 11.12.2019 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 16.04.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.04.2019 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 08.12.2019 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 28.03.2019 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 11.12.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 11.02.2019 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 22.03.2019 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 27.03.2019 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 16.04.2019 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 02.04.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 30.03.2019 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 11.12.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 11.12.2019 3.9
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 11.12.2019 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 23.03.2019 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 08.12.2019 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 08.12.2019 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 23.03.2019 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 11.12.2019 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 08.12.2019 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 08.12.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 08.12.2019 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 11.12.2019 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 27.03.2019 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 11.12.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 07.12.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 11.12.2019 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 09.12.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 09.12.2019 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 27.03.2019 2.4
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 07.12.2019 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 09.12.2019 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 26.03.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 04.12.2019 2.3
807 Lysløypa Kurland 29.11.2019 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 23.03.2019 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 10.12.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 10.12.2019 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 10.04.2019 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 30.03.2019 2.2
647 Merratjern - Skillebekk 22.03.2019 2.1
1051 Morterudveien 09.12.2019 0.8
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 03.12.2019 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta 14.03.2019 2.0
644 Skillebekk - Finland 30.11.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 30.11.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 30.11.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 29.11.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 10.12.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2019 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 29.11.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 11.12.2019 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 21.03.2019 5.0
837 Flisløypa 30.11.2019 3.4
193 Golfbanen i Frogn 08.02.2019 4.3
1123 Hølenrunden 05.02.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 01.04.2019 4.4
590 Rustadjordet 14.03.2019 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 11.11.2019 1.8
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 11.11.2019 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 10.12.2019 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 18.03.2019 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 19.03.2019 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1289 Betel - Lunde 19.03.2019 2.5
1288 Betel - Moger 09.12.2019 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 11.12.2019 2.9
1294 Buhammeren rundt 08.12.2019 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 10.12.2019 2.1
1296 Børmarkenrunden 08.12.2019 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 22.03.2019 2.0
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 08.12.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 11.12.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 11.12.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 11.12.2019 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 22.03.2019 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 11.12.2019 3.0
1297 Lunnerrunden vest 08.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 08.12.2019 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 10.12.2019 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 11.12.2019 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 11.12.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 11.12.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 11.12.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 11.12.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 11.12.2019 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 11.12.2019 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 24.03.2019 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 08.12.2019 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 11.12.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 09.12.2019 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 24.03.2019 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 11.12.2019 0.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 12.04.2019 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 11.12.2019 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 24.03.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 12.04.2019 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 05.12.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 10.12.2019 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 22.02.2019 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 09.12.2019 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 10.12.2019 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 28.03.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 07.12.2019 1.8
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 09.12.2019 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 05.12.2019 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 12.12.2019 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 10.12.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 09.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 12.12.2019 4.4
1497 Lysløypa i Biri 11.12.2019 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 08.12.2019 3.7
1528 Lysløypa i Redalen 19.03.2019 1.0
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 11.12.2019 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 10.12.2019 7.8
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 11.12.2019 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 11.12.2019 5.5
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 20.03.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 29.03.2019 4.3
554 Raufoss skistadion 11.12.2019 2.7
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 17.11.2019 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 09.12.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 09.12.2019 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 09.12.2019 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 20.03.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 09.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 11.03.2019 2.8
1526 Trimrunden Reinsvoll 11.12.2019 0.7
582 Vind skistadion 11.12.2019 3.0
542 Øverby skistadion 11.12.2019 3.0
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 11.12.2019 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 11.12.2019 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 11.12.2019 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 11.12.2019 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 11.12.2019 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 11.12.2019 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 11.12.2019 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 12.04.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 30.03.2019 3.2
1426 Finstad - Linderud 01.04.2019 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 30.03.2019 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 13.02.2019 2.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 09.03.2019 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg 16.03.2019 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 30.03.2019 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 30.11.2019 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 30.03.2019 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 01.04.2019 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 30.11.2019 3.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 10.02.2019 2.3
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 30.03.2019 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 30.03.2019 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 30.11.2019 3.7
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 07.12.2019 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 08.12.2019 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 07.12.2019 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 08.12.2019 1.4
1495 Holokampen rundt 08.12.2019 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 07.12.2019 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 08.12.2019 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 19.03.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 07.12.2019 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 07.12.2019 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 07.12.2019 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 07.12.2019 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 02.12.2019 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 09.12.2019 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 07.12.2019 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 07.12.2019 2.3
1444 Narumsrunden 09.12.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden 26.03.2019 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 23.03.2019 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 02.12.2019 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 07.12.2019 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 02.12.2019 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 02.12.2019 6.8
1442 Smebyrunden 09.12.2019 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 12.04.2019 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 02.12.2019 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2

458 løyper vist, totalt 1695.2 km.