Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Hurummarka

Hovedløypenettet i Hurummarka prepareres - på frivillig basis - av Hurum Turistforening. Løypemaskinen er stasjonert på Sætre og prepareringen starter normalt herfra. Det er stasjonert scooter på Filtvet og de mindre løypene prepareres herfra.

Lysløypa på Klokkarstua samt Trevardeåsen-løypa prepareres av Huringen IF.

Lysløypa i Holmsbu og løypene rundt prepareres av Holmsbu IF.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Holmsbu IF

Holmsbu IF har preparert løyper sør og øst for Holmsbu, men løypene blir ikke preparert vinteren 2018/2019 og 2019/2020 pga. manglende utstyr og kapasitet.

  • 0 løyper
  • 0 km

Huringen IF

Huringen IF preparerer løyper nordvest i Hurummarka.

  • 3 løyper
  • 17.2 km

Hurum Turistforening

Hurum Turistforening preparerer løyper i Hurummarka.

  • 33 løyper
  • 82.3 km
  • GPS-sporing