Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Mossemarka

Løypeprepareringen i Mossemarka fordeles etter avtale mellom Moss Skiklubb og Hølen Idrettsklubb (HIK) ved Ødemørkkomiteen. De disponerer to løypeprepareringsmaskiner og til sammen fem scootere. Løypeprepareringen foregår på dugnadsbasis, og målsettingen er å gi best mulig forhold for skigåing når det er snø nok, spesielt i lysløyper og i hovedtraseer.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

HIK, Ødemørkkomiteen/Moss Skiklubb

Hølen Idrettsklubb (HIK) ved Ødemørkkomiteen og Moss Skiklubb samarbeider om å preparere løyper i den nordlige delen av Mossemarka.

  • 7 løyper
  • 27.6 km
  • GPS-sporing

Moss Skiklubb

Moss Skiklubb preparerer løyper i Mossemarka i samarbeid med Hølen Idrettsklubb (HIK) ved Ødemørkkomiteen.

  • 19 løyper
  • 57.0 km
  • GPS-sporing