Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Lillomarka og Gjelleråsen

Løypene i området prepareres av Oslo kommune v/Bymiljøetaten, Gjelleråsen IF og Strømmen og Lillestrøm skiklubb.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Gjelleråsen IF

Gjelleråsen IF preparerer løyper i området Skytta - Bjønndalen - Sørskogen.

  • 4 løyper
  • 15.1 km
  • GPS-sporing

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

  • 53 løyper
  • 114.7 km
  • GPS-sporing

Strømmen og Lillestrøm skiklubb

Strømmen og Lillestrøm skiklubb preparerer løyper i Bråteåsen på Strømmen.

  • 1 løyper
  • 2.7 km
  • GPS-sporing