Løyper og turforslag fra Ringkollen

Ringkollen er et av Oslomarkas mest snøsikre steder, og er samtidig et glimrende utgangspunkt for turer i flere retninger.

Området ligger høyt og fritt - rundt 600 meter over havet. En skitur herfra vil by på mye spennende terreng. Ringkollen ligger på Krokskogen, men du kan lett ta deg østover inn i Nordmarka herfra, eller du kan holde en sørlig kurs og bevege deg nedover Krokskogen, kanskje forbi Løvlia og videre ned mot Sørkedalen (evt. via Heggelia), Lommedalen eller Sollihøgda.

Du kommer deg lett til Ringkollen med egen bil (bomvei) eller med skibussen. Markadatabasen kan hjelpe deg å planlegge skituren herfra. Her finner du tur- og løypebeskrivelser, bilder, informasjon om stedene underveis, og for en del steder finner du også værmelding. Dessuten finner du oppdatert føremelding for de enkelte løypestrekningene. Ved hjelp av flere typer kart kan du se nøyaktig hvor løypene går i terrenget. Ta gjerne en utskrift med deg i sekken!

Turforslag

Mulighetene er mange. Her i Markadatabasen kan du velge blant følgende turforslag:
  • Fra skibussen og hjem Dette er en trasé svært mange velger når de skal tilbake til Oslo. Turen går innom Løvlia, fortsetter forbi Oppkuven, går ned langs Lysedammene, og ender på Skansebakken i Sørkedalen. Turen er 30,1 kilometer lang.
  • Til Sørkedalen utenom allfarvei Denne turen ender også på Skansebakken, men følger ikke hovedløypa. Stikkord er Møkkalitjern, Langtjern og Otertjernsåsene. En fin tur - for det meste i scooterspor. Den er 31,8 kilometer lang.
  • Tvers over Nordmarka Denne turen går i en helt annen retning. Her krysser du hele Nordmarka mot øst, passerer Spålen og Katnosa, og avslutter skituren på Stryken. Turen er litt kortere enn den forrige - 25,5 kilometer.
  • Nordmarka på skrå Dette blir en mellomting - for her skal du mot sørøst. Du krysser Marka diagonalt og ender i Maridalen. Turen er 40,4 kilometer.
  • Over Krokskogen fra Ringkollen Igjen en tur som går i andre himmelretninger - nemlig til By i Lommedalen. I likhet med førstnevnte, går den innom Løvlia. Denne turen er på 34,6 kilometer.
  • Rundtur fra Ringkollen Siden vi allerede har nevnt Løvlia et par ganger: denne turen går også innom der. Dette er en rundtur, der du benytter to av traseene mellom Ringkollen og Løvlia. Etter 26,1 kilometer er du tilbake ved utgangspunktet.
  • Rundtur innom Spålen Nok en rundtur - og denne går i sørøstlig retning. Turen fører deg via Vambutjerna og Øyangsrøysa fram til nordenden av Spålen, og derfra over Øyangen tilbake til Ringkollen. 17,5 kilometer er denne turen.
  • Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda Denne turen går mot sør og litt mot vest - til Sollihøgda. Du kommer innom noen av de mest spektakulære utsiktspunktene i Marka, og kan nyte tilværelsen i både maskinpreparerte og scooterkjørte løyper. Via Løvlia kommer du opp til Gyrihaugen, og mot slutten passerer du både Finneflakseter og Sørsetra. Turen er 40,8 kilometer lang.
  • Langtur fra Ringkollen til Spikkestad Som navnet sier, er denne turen lang. Den går i flott terreng gjennom Krokskogen, Vestmarka og Kjekstadmarka. Spikkestad er målet, som du når etter 73,3 kilometer på ski.

Løyper

De allerede omtalte turene følger naturlig nok de sentrale løypene ut fra Ringkollen. Her er en oversikt over samtlige løyper på - eller ut fra Ringkollen:

En komplett oversikt over alle skiturforslag i Markadatabasen finner du på denne siden.

God tur!


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

Ut på tur - eldre nyheter

11 Feb 2006

Nye løyper og skiturer på nett

Av Redaksjonen | Ut på tur

Markadatabasens forside er blant de tre til fire mest leste sidene på Skiforeningens nettsted, og det tyder på at innholdet er interessant for mange. Dessuten kommer stadig nytt innhold og ny funksjonalitet til i basen som følge av dugnadsarbeide. I vinter er et femtitalls løyper og nye turforslag kommet på nett.

02 Feb 2006

Løyper og turforslag fra Mylla

Av Redaksjonen | Ut på tur

Myllaområdet ligger helt nord i Nordmarka, og skibussen bringer deg raskt hit. Dermed ligger hele Marka foran deg, og du kan se fram til en flott tur tilbake til byen. Det er mange løyper å velge mellom.

30 Jan 2006

Fra Burudvann til Vensåsseter

Av Olav Harlem | Ut på tur

Vensåsseter ble åpnet for helgeservering vinteren 2002. Skiforeningen og Bærum Hundekjørerklubb driver stedet, og sørger for at turfolket har et attraktivt turmål i denne delen av Marka. Stedet var tidligere seter for gårdene Muserud, Kirkeby, Tasserud og de to nederste Vensåsgårdene nede i Lommedalen.