Skarudhytta – samlingsstedet for Milorg i Skedsmo

Skedsmo Historielag arrangerte i mai 2018 en minnemarkering ved stedet der hytta lå. I dag er bare konturene av grunnmuren tilbake av hytta med den ærerike historien.

Milorgaktiviteten i Skedsmo bygd gjorde seg stor nytte av Skarudhytta under annen verdenskrig. Den var oppført i 1939 i Skarudmarka i Nordroa, et drøyt kvarters gange fra Skarud gård. Her lå den ideelt til: rimelig nært bygda, men den dype Ulvdalen like vestenfor gjorde at området var lite besøkt av turgåere. Det ville derfor være liten risiko for at tyskerne skulle finne stedet.

Likevel ble det innført strenge regler for å unngå at hytta ble oppdaget. De måtte aldri være mer enn to eller tre i følge, men aller helst skulle de ankomme enkeltvis, og fra forskjellige kanter. Vaktposter ble satt ut for å varsle om eventuelle uvedkommende. Det var rimelig plass til ti mann når de hadde øvelsessamlinger rundt bruk av våpen, sprengstoff og annet. Det hendte også at de fikk instruksjon av en nordmann som var ankommet fra England via et fallskjermslipp i Romeriksåsene

Topphemmelig oppdrag

Våren 1943 fikk Milorg Skedsmo i oppdrag av milorgledelsen å ta hånd om Hans Haraldseth. Han var aktiv i kommunistbevegelsen og måtte gå i skjul. Skillet mellom kommunister og «andre» var for de fleste av underordnet betydning under krigen – de sto sammen mot okkupasjonsmakten. Hans Haraldseth var fra Drammen, og far til senere statsråd og fylkesmann Leif Haraldseth (1929 –).

Haraldseth var etterlyst av myndighetene, og måtte derfor holdes skjult. Kun tre mann i Milorg Skedsmo fikk kjennskap til Haraldseth:

  • Rolf Nordby, eldstemann i Milorg Skedsmo
  • Reidar Skarud fra Skarud gård
  • Bjørn Lundby

Den første tiden ble Haraldseth holdt skjult i et hulrom over fjøset som ble stelt i stand på Skarud gård. Etter en tid ble han flyttet over til 2. etasje i våningshuset. Her levde han avsondret fra omverdenen. Kun én gang fikk han besøk av sin kone og sønnen Leif. Leif har senere fortalt at han fikk være med Reidar Skarud til Lillestrøm Apotek fordi faren trengte medisiner. Leif husker også et besøk til Brånås gård.

Men det var risikabelt å ha ham i bebyggelsen, og derfor ble han flyttet til hytta i Skarudmarka.

Hans Haraldseth var på Brånås og Skarud til høsten 1944. Han begynte da å bli preget av den langvarige isolasjonen – både ensomheten og ensformigheten tok nok på. I november 1944 åpnet det seg mulighet for et nytt skjulested hos kaptein Rolf Lundby og hustru Kari i Fossveien 1 i Sagdalen på Strømmen. Kaptein Lundby var blitt arrestert, og det var derfor rom ledig i huset. Haraldseths nerver ble imidlertid stadig dårligere, og en dag i februar 1945 tok han toget fra Sagdalen til Oslo. Det var storkontroll på Østbanen, men han klarte å ta seg fram til et skjulested han visste om i Pilestredet. Der sto Gestapo og ventet.

Ingen hørte noe mer om ham, og det gikk rykter om at han var død. Dette medførte ikke riktighet. Haraldseth døde i 1977, i en alder av 77 år.


Edit

Flere bilder

Ut på tur - eldre nyheter

25 Mai 2018

Kaffidoktorhyttene på Køllen

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Køllen som turmål er lite kjent. Terrenget er for en stor del skikkelig villmark nesten uten stier, fristende for noen, men ikke for alle. Også på stiene er det vanligvis liten trafikk. Men over stupkanten mot vest er det et stisystem som fører til en rekke interessante hytter, også kjent som "kaffidoktorhyttene".

20 Mai 2018

Fantastisk vinter

Av Redaksjonen | Ut på tur

Det har vært en fantastisk vinter. En så perfekt skisesong som denne skal det mye til for å slå. Løyper som ikke har vært preppet på årevis, er blitt oppkjørt denne sesongen. Det ble kjørt mer enn tre ganger så mange kilometer med skiløyper som i fjorårssesongen.

06 Feb 2018

Tidenes start på vinteren!

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Det snødde og snødde i januar, og selv om det ikke snødde spor, ble det mange spor ut av det etter hvert! Maken til start på vinteren greier vi ikke å finne når vi blar tilbake i Skiforeningens arkiver.