Ut på sykkeltur – på nye veier

Det er alltid spennende å sykle på steder hvor man ikke har vært før. Men hvor skal turen gå? På Skiforeningens nettsider finner du nå 24 nye turforslag, så da er det vel bare å sykle i vei!

Du kjenner kanskje Skiforeningens sykkelkart på papir. Det samme kartet finner du på nett og i mobilappen iMarka. I nettversjonen kan du komponere dine egne turer - velge steder du vil innom, se hvor langt turen er, se høydeprofil osv.

Men Skiforeningen har også ferdige turforslag å by på, med beskrivelser, kart, bilder, info om hvordan du finner startstedet etc. I løpet av sommeren er det laget 24 nye turforslag. Til sammen finner du nå 275 turforslag for sykkel i Markadatabasen.

I tillegg er 30 enkeltstrekninger beskrevet, strekninger som er fine å sykle, men som ikke tidligere har vært en del av rutenettet. Markadatabasen inneholder dermed 893 sykkelruter med en samlet lengde på 4978 kilometer.

Bruker du turkartet som utgangspunkt, kan du klikke på traseene og få opp info om enkeltstrekningene (rutene) derfra. Se også vår sykkelside på adressen www.skiforeningen.no/marka/sykkel/, med mye nyttig stoff for deg som liker å sykle.

Noe av det nye denne sesongen

  • 7 nye turforslag fra sykkelbussens «endestasjon», Ringkollen. Dermed kan Markadatabasen nå by på hele 10 turforslag fra Ringkollen.
  • En rekke nye sykkelruter i Groruddalen. Hele strekningen langs Hovedbanen Lillestrøm-Lørenskog-Grorud er beskrevet, det samme er ruter ut fra denne traseen, i retning Østmarka og Lillomarka og Gjelleråsen.
  • Flere nye turforslag i dette området.
  • Rute som beskriver den nye forbindelsen i Dammyrdalen, mellom Sørkedalen og Lommedalen. To turforslag som følger denne traseen.
  • 14 nye sykkelruter på Hadeland, de fleste i området mellom Viggadalen (der riksveg 4 går) og Randsfjorden. I fjor ble det laget 10 nye ruter i dette området, som dermed har fått et relativt «finmasket» rutenett nå.
  • Fire nye turforslag på denne delen av Hadeland.
  • Fire nye turforslag med Feiring som utgangspunkt, blant annet på den gamle ferdselsveien mellom Feiring og Hurdal (Høgdevegen). Dette er en oppfølging fra fjoråret, da det ble lagt inn 19 nye sykkelruter over hele Feiringåsen i Markadatabasen.

Nye turforslag (24)

Nye sykkelruter (30)

God sykkeltur!


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

Ut på tur - eldre nyheter

12 Aug 2018

Ursdalen - Bærum før bygda ble urbanisert

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Er du interessert i å oppleve Bærum, nesten slik bygda var før den ble urbanisert? Fra ganske veiløse områder med skog og til dels voldsom natur til idylliske jordbruksområder med fortsatt husdyrhold, med kulturminner fra både en nær og en fjernere fortid? Da er Ursdalen stedet, en lite berørt rest av bygda Bærum i utkanten av Vestmarka.

06 Jul 2018

Skarudhytta – samlingsstedet for Milorg i Skedsmo

Av Steinar Bunæs | Ut på tur

Skedsmo Historielag arrangerte i mai 2018 en minnemarkering ved stedet der hytta lå. I dag er bare konturene av grunnmuren tilbake av hytta med den ærerike historien.

25 Mai 2018

Kaffidoktorhyttene på Køllen

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Køllen som turmål er lite kjent. Terrenget er for en stor del skikkelig villmark nesten uten stier, fristende for noen, men ikke for alle. Også på stiene er det vanligvis liten trafikk. Men over stupkanten mot vest er det et stisystem som fører til en rekke interessante hytter, også kjent som "kaffidoktorhyttene".