Abborvannsveien brøytes – men erstatningsløype står klar!

En av de mest snøsikre traseene i Bærumsmarka er Abborvannsveien, som går fra østsiden av Østernvann til litt forbi Triungsvann. I gode vintre kan det være skiføre her allerede i slutten av oktober, og noen ganger til langt ut i mai .

Normalt preparerer Skiforeningen løyper for både klassisk og fristil på veien, og mange skiløpere benytter denne muligheten til å komme seg raskt innover i Marka. Sesongen 2018/19 skal imidlertid Abborvannsveien brøytes på grunn av skogsdriften i området. Veien skal brukes til transport av hugstmaskiner og utstyr – og ikke minst av tømmerbiler. Men selv om veien ikke vil bli preparert for skiløping, finnes det et godt alternativ!

En fin måte du kan komme deg inn til Østernvann på, er å benytte løype 490 fra Fossum. Den går til østsiden av vannet, og derfra gjennom skogen til løypekrysset på Abborvannsveien noen få hundre meter lenger nord. Etter et par hundre meter videre nordover, kommer du til et nytt løypekryss, og her forlater du veien ved å gå til høyre. Det er her den alternative løypa starter. Grovt sett går den på østsiden av Abborvannsveien, og videre på isen (dersom den er trygg) over Abborvann og Triungsvann. Traseen er lagt på skogsbilvei og i en gammel skiløype, som ikke har vært i bruk på over 20 år. Løypebas Ole Henrik Lien Andersen har imidlertid «restaurert» den gjennom rydding og planering. Oppe ved Triungsvann naturreservat har Skiforeningen fått tillatelse til å preparere løypa med scooter.

Både Løvenskiold og Skiforeningen er godt fornøyd med denne løsningen, og håper alle vil like den nye traseen. Selv om sesongen naturlig nok vil bli noe kortere enn om Abborvannsveien hadde vært tilgjengelig, vil skiløperne få et nydelig terreng å ferdes i.

Her er de alternative løypene:

Her kan du se de nye løypene uthevet på kartet:


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

08 Jan 2017

Abborvannsveien

Ut på tur - eldre nyheter

30 Sep 2018

En gjemt og nesten glemt plass ved Høgvolltoppen

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

En plass med ukjent bakgrunn i lia syd for Høgvolltoppen: to bygninger i et tilplantet hogstfelt, i fritt forfall, snart fullstendig skjult i tettplantet granskog. Én bygning for mennesker, én for dyr. Hva slags plass var dette? Seter, (jakt)hytte, høggerhytte? Plassen var ikke merket på rektangelkartet fra 1872, men merket som mindre bygning på gradteigkartet utgitt 1945. Lokale hytte-eiere vet om bygningene, men kjenner ikke historien. Det kan være verdifullt å dokumentere det som er igjen og som er kjent nå, før forfallet blir fullstendig, og håpe på at noen kanskje kan fortelle mer.

27 Sep 2018

Ut på sykkeltur – på nye veier

Av Redaksjonen | Ut på tur

Det er alltid spennende å sykle på steder hvor man ikke har vært før. Men hvor skal turen gå? På Skiforeningens nettsider finner du nå 24 nye turforslag, så da er det vel bare å sykle i vei!

12 Aug 2018

Ursdalen - Bærum før bygda ble urbanisert

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Er du interessert i å oppleve Bærum, nesten slik bygda var før den ble urbanisert? Fra ganske veiløse områder med skog og til dels voldsom natur til idylliske jordbruksområder med fortsatt husdyrhold, med kulturminner fra både en nær og en fjernere fortid? Da er Ursdalen stedet, en lite berørt rest av bygda Bærum i utkanten av Vestmarka.