Søk i Markanytt

 • Sorter etter :

 • Vis :

Gaupesteinmarka beskrives som et eventyr med alle sine natursærpreg og kulturspor, variasjon og mangfold. Dens uberørthet er i stor kontrast til byer og deres mennskeformete landskap. Her ligger måsamyrene tett opp mot bratt og dramatisk terreng, og bekker og småelver renner i dype kløfter. Sagstubekken og Rustadelva med omgivelser er gode eksempler på dette.

 • Av: Odd Tore Saugerud   | 18.11.2020 13:00   Ut på tur

Noen steder varer skisesongen ekstra lenge. Vestmarka er et av områdene som gjerne har løyper til langt utpå våren. Oppe på Vardalsåsen, i grenseland mellom Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land, er det også mulig å glede seg over en lang sesong.

 • Av: Eivind Molde   | 29.03.2020 00:00   Ut på tur

I dag er vel området rundt Mylla best kjent for gode skimuligheter og innfartsportene Mylla dam og Svartbekken. Men rundt århundreskiftet 1800/1900 var det i tillegg til skogsdriften en betydelig industriaktivitet langs Myllselva med elva som drivkraft og skogen som råstoffkilde. Storflommen i 1908 ødela mange av demningene i elva, men de ble bygget opp igjen. Det er derfor fortsatt mange spor etter denne tiden som er synlige i dag når det er barmark, noen av dem også fra skiløypene vinterstid.

 • Av: Odd Tore Saugerud   | 19.11.2019 16:00   Ut på tur

Hver sesong siden 2004 har Skiforeningen presentert nye sykkeltraseer og turforslag i Markadatabasen. Denne sesongen kan du velge blant 12 turforslag og 20 sykkelruter i 7 områder. Flesteparten av de nye finner du i Holebygda.

 • Av: Eivind Molde   | 29.09.2019 00:00   Ut på tur

Vinteren i fjor var en rekordvinter, mens denne kanskje var en del bedre enn gjennomsnittet de siste årene. Markadatabasen har detaljene som skal til for å sammenlikne.

 • Av: Eivind Molde   | 25.05.2019 15:30   Ut på tur

Natt til fredag 22.02.2019 ble kartløsningene på skiforeningen.no oppgradert. Kartene med løyper og sykkelruter har blitt bedre og med mye ny funksjonalitet.

 • Av: Steinar Kjærnsrød   | 22.02.2019 15:28   Internett

Det tradisjonsrike turrennet på Totenåsen har «gjenoppstått». Lørdag gikk Totenåsløpet av stabelen, for første gang på 34 år.

 • Av: Harald Udnæseth   | 12.02.2019 00:00   Ut på tur

Veien fra Skoglund brøytes denne vinteren, men flere muligheter finnes i området

 • Av: Erik Unneberg   | 08.01.2019 19:00   Ut på tur

Skisesongen 2018/2019 begynte omtrent som tidligere, med første snøfall i slutten av oktober. Deretter forløp alt som «normalt» - eller kanskje litt bedre enn normalen fram til nyttår?

 • Av: Steinar Kjærnsrød   | 08.01.2019 08:00   Ut på tur

En av de mest snøsikre traseene i Bærumsmarka er Abborvannsveien, som går fra østsiden av Østernvann til litt forbi Triungsvann. I gode vintre kan det være skiføre her allerede i slutten av oktober, og noen ganger til langt ut i mai .

 • Av: Erik Unneberg   | 04.01.2019 06:30   Ut på tur

En plass med ukjent bakgrunn i lia syd for Høgvolltoppen: to bygninger i et tilplantet hogstfelt, i fritt forfall, snart fullstendig skjult i tettplantet granskog. Én bygning for mennesker, én for dyr. Hva slags plass var dette? Seter, (jakt)hytte, høggerhytte? Plassen var ikke merket på rektangelkartet fra 1872, men merket som mindre bygning på gradteigkartet utgitt 1945. Lokale hytte-eiere vet om bygningene, men kjenner ikke historien. Det kan være verdifullt å dokumentere det som er igjen og som er kjent nå, før forfallet blir fullstendig, og håpe på at noen kanskje kan fortelle mer.

 • Av: Odd Tore Saugerud   | 30.09.2018 22:45   Ut på tur

Det er alltid spennende å sykle på steder hvor man ikke har vært før. Men hvor skal turen gå? På Skiforeningens nettsider finner du nå 24 nye turforslag, så da er det vel bare å sykle i vei!

 • Av: Eivind Molde   | 27.09.2018 00:00   Ut på tur

Er du interessert i å oppleve Bærum, nesten slik bygda var før den ble urbanisert? Fra ganske veiløse områder med skog og til dels voldsom natur til idylliske jordbruksområder med fortsatt husdyrhold, med kulturminner fra både en nær og en fjernere fortid? Da er Ursdalen stedet, en lite berørt rest av bygda Bærum i utkanten av Vestmarka.

 • Av: Odd Tore Saugerud   | 12.08.2018 13:00   Ut på tur

Musehogget var tilholdssted for Milorgfolk under siste del av andre verdenskrig.

 • Av: Steinar Bunæs   | 26.07.2018 12:00   Markahistorier

Skedsmo Historielag arrangerte i mai 2018 en minnemarkering ved stedet der hytta lå. I dag er bare konturene av grunnmuren tilbake av hytta med den ærerike historien.

 • Av: Steinar Bunæs   | 06.07.2018 13:40   Ut på tur

Køllen som turmål er lite kjent. Terrenget er for en stor del skikkelig villmark nesten uten stier, fristende for noen, men ikke for alle. Også på stiene er det vanligvis liten trafikk. Men over stupkanten mot vest er det et stisystem som fører til en rekke interessante hytter, også kjent som "kaffidoktorhyttene".

 • Av: Odd Tore Saugerud   | 25.05.2018 01:30   Ut på tur

Det har vært en fantastisk vinter. En så perfekt skisesong som denne skal det mye til for å slå. Løyper som ikke har vært preppet på årevis, er blitt oppkjørt denne sesongen. Det ble kjørt mer enn tre ganger så mange kilometer med skiløyper som i fjorårssesongen.

 • Av: Eivind Molde   | 20.05.2018 00:00   Ut på tur

Det snødde og snødde i januar, og selv om det ikke snødde spor, ble det mange spor ut av det etter hvert! Maken til start på vinteren greier vi ikke å finne når vi blar tilbake i Skiforeningens arkiver.

 • Av: Steinar Kjærnsrød   | 06.02.2018 07:00   Ut på tur

I 60 år har jeg gått på ski i Østmarka. Fra vest til øst, og fra nord til syd. Det er mange steder jeg er fascinert av: Langvann, Søndre Krokvann, Ramstadslottet, Istjern, Elggrava, osv., osv. Jeg blir aldri lei av Østmarka.

 • Av: Torkel Kristoffersen   | 05.02.2018 15:00   Ut på tur

32 nye sykkelruter og 10 nye turforslag ligger klar på Skiforeningens nettsider. Du rekker kanskje ikke å teste alle før sykkelsesongen er over, men kanskje noen av dem? Hvis ikke, kan du ta dem til våren. Det er moro å «utforske nytt land»!

 • Av: Eivind Molde   | 05.10.2017 00:00   Ut på tur
20 treff.