Fenstad Skiklubb

  • 9 løyper
  • 41.9 km
  • GPS-sporing

Fenstad Skiklubb preparerer løyper i Fenstad i Nes kommune.

Kartutsnitt for området rundt Frilsetvangen

Kartet viser et utsnitt av området der Fenstad Skiklubb preparerer løyper.