Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 158 løyper
  • 409.3 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes Ikke preparert 28.03.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 20.01.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Delvis preparert 20.01.2021 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Delvis preparert 20.01.2021 3.3
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Preparert tidligere 20.01.2021 2.8
Frognerseteren - Bogstad
2 Frognerseteren - Heggehullet Preparert i går 21.01.2021 1.4
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert i går 21.01.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Preparert i går 21.01.2021 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua Preparert i går 21.01.2021 1.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Preparert i går 21.01.2021 4.6
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert i går 21.01.2021 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert i går 21.01.2021 0.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert i går 21.01.2021 1.8
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Delvis preparert 13.03.2020 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Delvis preparert 19.01.2021 1.3
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Delvis preparert 19.01.2021 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 19.01.2021 2.2
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 21.01.2021 3.0
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 21.01.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 21.01.2021 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 21.01.2021 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Delvis preparert 20.01.2021 2.7
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Delvis preparert 20.01.2021 2.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 21.01.2021 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Delvis preparert 20.01.2021 2.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 20.01.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 18.01.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Preparert tidligere 19.01.2021 2.5
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Preparert tidligere 20.01.2021 7.3
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 18.01.2021 1.6
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Preparert tidligere 20.01.2021 3.7
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
1608 Lillevann - Rødkleiva Ikke preparert 00.00. 0 0.6
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Preparert tidligere 20.01.2021 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Preparert tidligere 20.01.2021 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Ikke preparert 19.03.2019 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Preparert i går 21.01.2021 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Delvis preparert 19.01.2021 5.5
1435 Gaustad - Tuggerud Preparert tidligere 20.01.2021 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert tidligere 20.01.2021 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 20.01.2021 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Preparert tidligere 20.01.2021 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert tidligere 19.01.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 20.01.2021 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 20.01.2021 5.5
711 Sognsvann snøpark Preparert tidligere 20.01.2021 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 20.01.2021 1.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 18.01.2021 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
163 Haraløkka - Østmarksetra Delvis preparert 17.01.2021 1.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Delvis preparert 19.01.2021 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 20.01.2021 2.7
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 21.01.2021 2.4
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 20.01.2021 2.2
694 Rustadsaga - Skullerudstua Delvis preparert 20.01.2021 1.3
797 Rustadsaga - Øgården Delvis preparert 20.01.2021 1.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 20.01.2021 2.4
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Preparert tidligere 20.01.2021 3.1
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 20.01.2021 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 20.01.2021 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 20.01.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 20.01.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 20.01.2021 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 20.01.2021 3.5
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Preparert tidligere 20.01.2021 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 20.01.2021 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 20.01.2021 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 20.01.2021 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 20.01.2021 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 20.01.2021 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 20.01.2021 1.9
687 Øgården - Gullsmeden Preparert tidligere 20.01.2021 1.3
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Ikke preparert 17.03.2019 6.1
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Ikke preparert 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Ikke preparert 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Ikke preparert 13.03.2019 3.4
Årvoll - Linderud - Grorud
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 17.01.2021 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 19.01.2021 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 19.01.2021 4.0
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 20.01.2021 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Preparert tidligere 20.01.2021 2.6
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 16.01.2021 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Preparert tidligere 20.01.2021 3.0
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert i går 21.01.2021 1.9
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert i går 21.01.2021 3.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Preparert i går 21.01.2021 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert i går 21.01.2021 2.5
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert i går 21.01.2021 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert i går 21.01.2021 2.6
777 Kjelsås - Sander Delvis preparert 20.01.2021 3.4
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Delvis preparert 20.01.2021 2.6
675 Dausjøen - Mobekken Preparert tidligere 20.01.2021 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Preparert tidligere 06.01.2021 5.9
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 16.12.2019 3.3
127 Hammeren - Skar Preparert tidligere 20.01.2021 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 20.01.2021 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert tidligere 20.01.2021 2.4
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Preparert tidligere 20.01.2021 2.3
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 20.01.2021 1.7
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Preparert tidligere 20.01.2021 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 20.01.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert tidligere 20.01.2021 1.0
677 Sander - Monsetangen Preparert tidligere 19.01.2021 1.6
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 20.01.2021 2.3
680 Konkurranseløype Kjelsås Ikke preparert 19.03.2019 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
662 Monsetangen - Myrvang Ikke preparert 26.03.2019 0.7
676 Sander - Dausjøen Ikke preparert 17.03.2019 1.5
Breisjøen - Sinober
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Delvis preparert 19.01.2021 1.4
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Delvis preparert 19.01.2021 3.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober Delvis preparert 20.01.2021 2.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Preparert tidligere 20.01.2021 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Preparert tidligere 20.01.2021 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Preparert tidligere 20.01.2021 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Preparert tidligere 20.01.2021 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 20.01.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere 20.01.2021 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Preparert tidligere 20.01.2021 1.6
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka Ikke preparert 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen Ikke preparert 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken Ikke preparert 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert i går 21.01.2021 0.6
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert i går 21.01.2021 0.8
231 Linderudkollen - Solemskogen Delvis preparert 21.01.2021 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Delvis preparert 20.01.2021 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 19.01.2021 2.0
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
139 Solemskogen - Revlia Preparert tidligere 20.01.2021 2.3
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen Delvis preparert 20.01.2021 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Preparert tidligere 20.01.2021 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 20.01.2021 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 20.01.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 20.01.2021 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Preparert tidligere 20.01.2021 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Preparert tidligere 20.01.2021 2.8
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7

Edit