Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 157 løyper
  • 408.7 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes Ikke preparert 28.03.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Delvis preparert 13.03.2020 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 13.03.2020 16.7
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Delvis preparert 26.03.2020 3.3
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Preparert tidligere 26.03.2020 5.0
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Delvis preparert 13.03.2020 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 06.03.2020 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 06.03.2020 1.4
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 27.03.2020 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Delvis preparert 13.03.2020 2.5
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 13.03.2020 2.2
24 Heggehullet - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Delvis preparert 16.03.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 25.03.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 27.03.2020 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 05.03.2020 2.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 27.03.2020 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 27.03.2020 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Delvis preparert 17.03.2020 2.0
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Preparert tidligere 13.03.2020 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Preparert tidligere 13.03.2020 7.3
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert tidligere 27.03.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Preparert tidligere 13.03.2020 2.1
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 27.03.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert tidligere 13.03.2020 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Ikke preparert 18.03.2019 1.3
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Ikke preparert 18.03.2019 2.7
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 04.03.2020 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Preparert tidligere 06.03.2020 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Ikke preparert 19.03.2019 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Delvis preparert 06.03.2020 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 06.03.2020 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 06.03.2020 5.5
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Delvis preparert 27.03.2020 4.0
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert tidligere 06.03.2020 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 06.03.2020 1.1
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert tidligere 27.12.2019 3.7
711 Sognsvann snøpark Preparert tidligere 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 05.03.2020 1.0
1435 Gaustad - Tuggerud Ikke preparert 22.03.2019 1.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Ikke preparert 21.03.2019 5.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 05.03.2020 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Delvis preparert 09.03.2020 3.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 05.03.2020 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 05.03.2020 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Delvis preparert 01.03.2020 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 09.03.2020 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Delvis preparert 06.03.2020 2.4
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 23.03.2020 2.4
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Delvis preparert 02.04.2020 2.0
687 Øgården - Gullsmeden Delvis preparert 06.03.2020 1.3
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 20.03.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 05.03.2020 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 21.03.2019 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 23.03.2019 2.9
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 05.03.2020 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 06.03.2020 2.6
694 Rustadsaga - Skullerudstua Preparert tidligere 01.03.2020 1.3
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 05.03.2020 1.9
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
163 Haraløkka - Østmarksetra Ikke preparert 24.03.2019 1.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Ikke preparert 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Ikke preparert 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Ikke preparert 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Ikke preparert 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Ikke preparert 13.03.2019 3.4
Årvoll - Linderud - Grorud
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 06.03.2020 2.6
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 04.03.2020 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 04.03.2020 4.0
1508 Løyper på Lillomarka arena Delvis preparert 17.03.2020 3.0
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 04.03.2020 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Preparert tidligere 26.12.2019 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 06.03.2020 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 04.03.2020 2.5
Maridalen
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 04.03.2020 1.2
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Delvis preparert 06.03.2020 6.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 03.04.2020 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen Delvis preparert 06.03.2020 2.5
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert tidligere 04.03.2020 1.9
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 16.12.2019 3.3
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 25.12.2019 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert tidligere 04.03.2020 2.4
777 Kjelsås - Sander Preparert tidligere 04.03.2020 3.4
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 25.12.2019 1.7
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert tidligere 06.03.2020 1.0
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert tidligere 04.03.2020 3.0
677 Sander - Monsetangen Preparert tidligere 06.03.2020 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert tidligere 04.03.2020 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 04.03.2020 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert tidligere 04.03.2020 2.6
675 Dausjøen - Mobekken Ikke preparert 17.03.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Ikke preparert 19.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar Ikke preparert 26.03.2019 4.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Ikke preparert 19.03.2019 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Ikke preparert 26.03.2019 1.1
662 Monsetangen - Myrvang Ikke preparert 26.03.2019 0.7
676 Sander - Dausjøen Ikke preparert 17.03.2019 1.5
Breisjøen - Sinober
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 04.03.2020 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 06.03.2020 2.7
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Preparert tidligere 04.03.2020 2.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Preparert tidligere 06.03.2020 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Preparert tidligere 04.03.2020 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 29.12.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere 04.03.2020 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Preparert tidligere 04.03.2020 1.6
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Ikke preparert 18.03.2019 1.4
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Ikke preparert 18.03.2019 3.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober Ikke preparert 18.03.2019 2.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka Ikke preparert 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen Ikke preparert 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken Ikke preparert 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert i går 03.04.2020 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Delvis preparert 00.00.0000 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Delvis preparert 06.03.2020 1.4
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 04.03.2020 2.0
139 Solemskogen - Revlia Delvis preparert 06.03.2020 2.3
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert tidligere 04.03.2020 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Ikke preparert 14.04.2019 0.8
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen Preparert tidligere 05.03.2020 3.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 05.03.2020 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 05.03.2020 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Preparert tidligere 05.03.2020 7.3
423 Skjelbreia - Vangen Preparert tidligere 05.03.2020 2.8
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Ikke preparert 22.03.2019 5.1
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7

Edit