Vestby skiløypeutvalg

  • 54 løyper
  • 160.3 km

Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper med fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka, og nordover inn i Frogn kommune og Ås kommune. Skiløypeutvalget ble opprettet som en bygde-dugnad tidlig på 1990-tallet. Maskinparken består av seks snøscootere med tid-tech spormaskin og enklere sporsleder, en ATV og innleie av stor-maskin-timer til lysløypa i Son. Mannskapet av frivillige, autoriserte scooterkjørere teller for tiden godt over 20 mann.

Kartutsnitt for området rundt Kjenn

Kartet viser et utsnitt av området der Vestby skiløypeutvalg preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestby - Hvitsten
837 Flisløypa Preparert tidligere 19.01.2021 3.4
838 Pepperstadjordet Preparert tidligere 19.01.2021 3.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk Ikke preparert 06.02.2019 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud Ikke preparert 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud Ikke preparert 14.03.2018 4.4
847 Erikstad - Stubberud Ikke preparert 00.00. 0 2.8
836 Flisløypa - Jegstad Ikke preparert 06.02.2019 2.3
831 Galby - Toverød Ikke preparert 06.02.2019 2.3
830 Jegstad - Toverød Ikke preparert 06.02.2019 2.2
840 Knallstad - Sekkebekk Ikke preparert 06.02.2019 1.2
1438 Libråten - Landåsveien Ikke preparert 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme gård Ikke preparert 26.01.2019 1.4
839 Pepperstadjordet - Knallstad Ikke preparert 14.03.2018 1.2
843 Risil skole - Bjørnstad Ikke preparert 06.02.2019 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal Ikke preparert 06.02.2019 1.5
844 Strandrunden Ikke preparert 06.02.2019 2.7
835 Toverød - Knallstad Ikke preparert 06.02.2019 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Ikke preparert 16.02.2018 2.2
834 Vadbru - Lysdal Ikke preparert 26.01.2019 1.3
Vestby - Hølen - Son
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] Ikke preparert 05.03.2018 1.5
855 Grevlingen skole - Labo Ikke preparert 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn Ikke preparert 02.02.2019 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] Ikke preparert 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien Ikke preparert 05.02.2019 2.9
1124 Hølen - Såner Ikke preparert 05.02.2019 1.4
1123 Hølenrunden Ikke preparert 05.02.2019 1.3
853 Karderrunden Ikke preparert 05.02.2019 3.6
1125 Kjennsrunden Ikke preparert 00.00. 0 2.9
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad Ikke preparert 00.00. 0 1.9
1550 Labo Ikke preparert 00.00. 0 3.0
851 Labo - Gjølstad Ikke preparert 00.00. 0 4.6
856 Lysløypa i Son Ikke preparert 10.03.2019 3.7
849 Rundløypa på Son golfbane Ikke preparert 30.01.2019 6.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten Ikke preparert 10.03.2019 1.2
858 Son - Smørbekk Ikke preparert 10.03.2019 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad Ikke preparert 28.01.2019 6.4
850 Stavnes - Erikstad Ikke preparert 17.02.2018 3.3
Vestby - Garder
820 Kjenslirunden Preparert siste 24 timer 05.01.2022 4.8
1283 Sundbyrundene Preparert siste 24 timer 05.01.2022 5.0
1109 Rundløype på Kromjordet Preparert tidligere 19.01.2021 2.0
828 Garder golfbane Ikke preparert 10.03.2019 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Ikke preparert 07.02.2019 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Ikke preparert 07.02.2019 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Ikke preparert 07.02.2019 5.9
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Ikke preparert 08.02.2019 2.2
823 Revlingrunden Ikke preparert 10.03.2019 2.3
824 Tannum - Jeksrud Ikke preparert 14.03.2019 2.8
817 Tannum - Trampen Ikke preparert 29.01.2019 3.0
816 Tveter - Tannum Ikke preparert 14.03.2019 1.5
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] Ikke preparert 10.03.2019 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Ikke preparert 02.02.2019 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad Ikke preparert 05.02.2019 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter Ikke preparert 10.03.2019 2.7
Mossemarka nord
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Ikke preparert 03.02.2019 4.5

Edit