Hurum Turistforening

  • 33 løyper
  • 82.3 km
  • GPS-sporing

Hurum Turistforening preparerer løyper i Hurummarka.

Kartutsnitt for området rundt Aklangen

Kartet viser et utsnitt av området der Hurum Turistforening preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hurummarka nord
900 Lysløypa på Sætre Delvis preparert 19.01.2021 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta Delvis preparert 19.01.2021 4.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Delvis preparert 12.01.2021 3.6
893 Semsporten - Stikkvannshytta Delvis preparert 12.01.2021 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Delvis preparert 19.01.2021 5.0
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen Preparert tidligere 19.01.2021 1.8
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Preparert tidligere 19.01.2021 3.1
1359 Rundløype ved Grønsand Preparert tidligere 17.01.2021 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein Preparert tidligere 19.01.2021 1.7
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein Preparert tidligere 19.01.2021 1.1
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Ikke preparert 18.01.2019 2.6
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Ikke preparert 13.02.2019 3.7
901 Rundløypa ved Sætre skole Ikke preparert 20.02.2019 1.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk Ikke preparert 21.01.2018 0.5
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest Ikke preparert 07.02.2019 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Ikke preparert 01.02.2019 2.8
Hurummarka sør
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Delvis preparert 19.01.2021 3.7
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Delvis preparert 19.01.2021 2.4
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Preparert tidligere 01.03.2020 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Preparert tidligere 19.01.2021 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten Preparert tidligere 19.01.2021 2.5
877 Lysløypa på Filtvet Preparert tidligere 01.03.2020 3.4
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Preparert tidligere 19.01.2021 5.0
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Preparert tidligere 01.03.2020 1.4
887 Sions dal - Sundbydalen Preparert tidligere 19.01.2021 0.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Preparert tidligere 19.01.2021 2.6
892 Aklangen - Stikkvannshytta Ikke preparert 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken Ikke preparert 03.03.2018 3.2
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Ikke preparert 20.03.2019 1.8
889 Plankebru - Vennersborg Ikke preparert 22.03.2019 0.5
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Ikke preparert 22.03.2019 0.4
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Ikke preparert 07.02.2015 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Ikke preparert 10.03.2019 3.5

Edit