Vestre Gran IL

  • 13 løyper
  • 47.5 km
  • GPS-sporing

Vestre Gran IL preparerer løyper i området Granåsen - Kittelsrudtoppen - Grymyr, og nordover mot Sølvsberget og Moger.

Kartutsnitt for området rundt Kittelsrudtoppen

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Gran IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Vestre Gran
1288 Betel - Moger Delvis preparert 14.01.2021 3.0
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert 23.01.2021 2.8
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere 27.12.2019 2.5
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere 23.01.2021 5.8
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere 23.01.2021 4.5
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere 23.01.2021 3.4
1290 Grymyr - Betel Preparert tidligere 14.01.2021 5.7
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Preparert tidligere 23.01.2021 3.7
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere 14.01.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere 23.01.2021 3.1
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Preparert tidligere 23.01.2021 1.8
1287 Fjordvang - Betel Ikke preparert 19.03.2019 3.1
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert 19.03.2019 4.9

Edit