Nes skianlegg

  • 1 løyper
  • 5.0 km
  • GPS-sporing

Nes skianlegg har ansvar for preparering av løypene i skianlegget (i Nes kommune).

Kartutsnitt for området rundt Nes skianlegg

Kartet viser et utsnitt av området der Nes skianlegg preparerer løyper.