Finnkollen IL

  • 3 løyper
  • 7.2 km

Finnkollen IL preparerer lysløypa i Finnkollen og løypene i retning Styrimarka.

Kartutsnitt for området rundt Finnkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Finnkollen IL preparerer løyper.