Kolbu KK

  • 21 løyper
  • 95.8 km
  • GPS-sporing

Kolbu KK preparerer løypene på vestre del av Totenåsen, fra Kolbu i nord til Svartungen i sør.

Kartutsnitt for området rundt Hakksvea

Kartet viser et utsnitt av området der Kolbu KK preparerer løyper.

Preppeområder og løyper


Edit