Bokkedalen Løypelag

  • 15 løyper
  • 31.1 km
  • GPS-sporing

Bokkedalen Løypelag preparerer løypene i Styrimarka i Eidsvoll kommune.

Kartutsnitt for området rundt Bokkedalen

Kartet viser et utsnitt av området der Bokkedalen Løypelag preparerer løyper.

Preppeområder og løyper


Edit