Markaskolen for Skiforeningen

  • 12 løyper
  • 24.9 km
  • GPS-sporing

Markaskolen preparerer løyper i området mellom Losby og Søndre Krokvann - og til Sandbekkstua.

Kartutsnitt for området rundt Knurra

Kartet viser et utsnitt av området der Markaskolen for Skiforeningen preparerer løyper.