Bækkelagets Sportsklub - Ski

  • 2 løyper
  • 4.4 km
  • GPS-sporing

Skigruppa i Bækkelagets Sportsklub preparerer løypene på Ekebergsletta.

Kartutsnitt for området rundt Ekeberg

Kartet viser et utsnitt av området der Bækkelagets Sportsklub - Ski preparerer løyper.