Biristrand skole FAU

  • 3 løyper
  • 7.9 km

Biristrand skole FAU driver Biristrand skitrekk, samt en lysløype og en løype langs bygda. Har løypemaskin og scooter med sporsetter.

Kartutsnitt for området rundt Biristrand skole

Kartet viser et utsnitt av området der Biristrand skole FAU preparerer løyper.