Øvre Vardal Sportsklubb

  • 2 løyper
  • 3.4 km
  • GPS-sporing

Øvre Vardal Sportsklubb preparerer løyper ut fra klubbhuset ved Hornås, både en rundløype, en liten runde på stadion, samt løypene til Gravåsen og Stangstua, noen ganger også til Tømmerhol.

Kartutsnitt for området rundt Hornås

Kartet viser et utsnitt av området der Øvre Vardal Sportsklubb preparerer løyper.