I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Les mer om Markadatabasen.

Steder
Nr Navn Område Type Bilder Moh.
Østmarka
1805 Abildsø Østmarka Generelt stedsnavn 110
1999 Alfaset Østmarka Generelt stedsnavn 110
326 Badstudalen Østmarka Generelt stedsnavn 248
892 Barlindåsen Østmarka Topp, ås 398
328 Bikkjetjerna Østmarka Vann, tjern 234
1622 Bindingsvannet Østmarka Vann, tjern 172
339 Bjønnebete Østmarka Generelt stedsnavn 315
360 Bjønnåsen Østmarka Topp, ås 396
1306 Bjørntjernet Østmarka Vann, tjern 223
536 Blåtjern Østmarka Vann, tjern 248
347 Bremsrud Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 164
346 Brudalen Østmarka Generelt stedsnavn 290
252 Bysetermosan Østmarka Innfallsport (parkering) 240
272 Bysetra Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 261
832 Børtervann Østmarka Vann, tjern 193
1346 Bøvelstad Østmarka Stue, hytte (andre) 200
392 Cudriobakken Østmarka Generelt stedsnavn 225
1868 Dal/Brenna Østmarka Innfallsport 125
643 Dalsåsen Østmarka Topp, ås 205
354 Deledalen Østmarka Generelt stedsnavn 203
831 Djupdalen Østmarka Generelt stedsnavn 180
258 Drettvann Østmarka Vann, tjern 254
316 Driv idrettsplass Østmarka Innfallsport (parkering) 170
321 Durud Østmarka Innfallsport (parkering) 199
1212 Dølerud Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 180
1800 Ekeberg Østmarka Generelt stedsnavn 142
365 Ekerud Østmarka Innfallsport (parkering) 200
248 Ellingsrud Østmarka Innfallsport (parkering) 160
1863 Ellingsrudelva Østmarka Elv, bekk, foss 175
638 Elvågaseter Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 200
880 Eriksvann Østmarka Vann, tjern 200
1240 Festningsdalen Østmarka Generelt stedsnavn 223
1245 Finland Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 315
1109 Finnland Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 171
2059 Fiskelaushytta Østmarka Stue, hytte (andre) 253
870 Fjell Østmarka Innfallsport 175
317 Fjellfugleleiken Østmarka Generelt stedsnavn 270
2018 Fjellstad Østmarka Innfallsport 195
762 Fjellstadbakken Østmarka Generelt stedsnavn 190
1777 Flateby Østmarka Innfallsport 210
843 Fløyta Østmarka Vann, tjern 173
869 Forfoten Østmarka Vann, tjern 205
1977 Franskeplassen Østmarka Generelt stedsnavn 194
250 Furuset Østmarka Innfallsport (parkering) 147
1246 Gapahuken ved Bikkjetjern Østmarka Generelt stedsnavn 270
819 Geitsjøen Østmarka Vann, tjern 174
332 Gjeddevann Østmarka Vann, tjern 250
2117 Godheim parkering Østmarka Innfallsport (parkering) 142
1591 Grinderkollen Østmarka Topp, ås 345
1697 Grinitajet Østmarka Generelt stedsnavn 175
340 Grusbakken Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 198
271 Grønmo Østmarka Innfallsport (parkering) 160
260 Gullsmeden Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 216
341 Halssjøen Østmarka Vann, tjern 272
262 Haraløkka Østmarka Innfallsport (parkering) 175
1996 Haugenstua Østmarka Generelt stedsnavn 140
261 Haugerud Østmarka Innfallsport 164
1285 Hauktjern Østmarka Vann, tjern 244
265 Haukåsen Østmarka Topp, ås 357
2008 Hektner Østmarka Gårdsbruk 190
266 Hestehullet Østmarka Generelt stedsnavn 226
2005 Holmetjernet Østmarka Vann, tjern 203
357 Huldreheim Østmarka Stue, hytte (andre) 270
366 Igletjern Østmarka Vann, tjern 233
1364 Igletjern Østmarka Vann, tjern 198
388 Isdalsmyr Østmarka Generelt stedsnavn 290
1921 Kalddalen Østmarka Generelt stedsnavn 209
415 Kattisa Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 167
868 Kirkebygda Østmarka Innfallsport (parkering) 160
1243 Klokkertorvet Østmarka Generelt stedsnavn 260
1975 Klokkerudmyrene Østmarka Generelt stedsnavn 190
882 Knurra Østmarka Generelt stedsnavn 173
464 Korketrekkeren Østmarka Generelt stedsnavn 180
257 Krokhol Østmarka Innfallsport (parkering) 145
383 Kutjerna Østmarka Vann, tjern 206
2075 Kytetjerna Østmarka Vann, tjern 245
903 Kåterudmåsan Østmarka Generelt stedsnavn 310
368 Kølabonn Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 250
1922 Langmyra Østmarka Generelt stedsnavn 170
348 Langvann Østmarka Vann, tjern 213
721 Larsbraaten Østmarka Stue, hytte (andre) 182
249 Lindeberg Østmarka Innfallsport (parkering) 190
1867 Ljanselva Østmarka Elv, bekk, foss 178
1164 Lombardiet Østmarka Generelt stedsnavn 272
256 Losby Østmarka Innfallsport (parkering) 190
1260 Losby gårdskafé Østmarka Stue, hytte (andre) 190
364 Lutdalen Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 190
267 Lutvann Østmarka Vann, tjern 205
506 Lutåsen Østmarka Topp, ås 315
362 Løkenseter Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 270
318 Lørenskog Østmarka Innfallsport (parkering) 160
345 Løvenstad Østmarka Innfallsport (parkering) 200
59 Mariholtet Østmarka Stue, hytte (andre) 200
319 Marikollen Østmarka Innfallsport (parkering) 195
1241 Merratjern Østmarka Vann, tjern 217
559 Midtre Krokvann Østmarka Vann, tjern 215
1305 Morterudvann Østmarka Vann, tjern 219
811 Mosjøen Østmarka Vann, tjern 233
1163 Musehogget Østmarka Generelt stedsnavn 280
327 Myrdammen Østmarka Innfallsport (parkering) 195
2196 Møller Bil Ensjø Østmarka Bilforhandler 76
2199 Møller Bil Etterstad Østmarka Bilforhandler 76
2193 Møller Bil Ryen Østmarka Bilforhandler 130
358 Mønekollen Østmarka Topp, ås 346
320 Mønevann Østmarka Vann, tjern 170
563 Nord-Elvåga Østmarka Vann, tjern 196
1726 Nordby skole Østmarka Innfallsport (parkering) 175
325 Nordbysjøen Østmarka Vann, tjern 229
564 Nordre Krokvann Østmarka Vann, tjern 207
371 Nordre Skytten Østmarka Generelt stedsnavn 200
268 Nøklevann Østmarka Vann, tjern 163
1810 Olavsmyr Østmarka Generelt stedsnavn 213
886 Oppsal Østmarka Innfallsport (parkering) 189
344 Paradisputten Østmarka Vann, tjern 230
1255 Petersbråtan Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 200
567 Puttjerna Østmarka Vann, tjern 271
511 Puttåsen Østmarka Topp, ås 363
1242 Påstrand Østmarka Vann, tjern 239
324 Ramstadsjøen Østmarka Vann, tjern 266
351 Ramstadslottet Østmarka Topp, ås 392
333 Rausjø Østmarka Vann, tjern 232
1247 Rausjøgrenda Østmarka Generelt stedsnavn 210
867 Roligheta Østmarka Generelt stedsnavn 180
570 Rundvann Østmarka Vann, tjern 242
246 Rustadsaga Østmarka Stue, hytte (andre) 155
720 Ryensetra Østmarka Markaplass 299
840 Røyrivann Østmarka Vann, tjern 173
691 Røyrivannskoia Østmarka Stue, hytte (andre) 190
1997 Sagdalen Østmarka Generelt stedsnavn 115
1328 Sagstua Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 104
254 Sandbakken Østmarka Stue, hytte (andre) 195
356 Sandbekkstua Østmarka Stue, hytte (andre) 208
434 Sarabråten Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 190
573 Setertjern (Østmarka) Østmarka Vann, tjern 252
323 Setertjernstua Østmarka Stue, hytte (andre) 260
373 Skihytta i Lørenskog Østmarka Stue, hytte (andre) 195
1244 Skillebekk Østmarka Generelt stedsnavn 252
632 Skilledalen Østmarka Generelt stedsnavn 235
253 Skjelbreia Østmarka Stue, hytte (andre) 227
1073 Skjelbreiavann Østmarka Vann, tjern 214
1998 Skjetten Østmarka Generelt stedsnavn 122
343 Skogsmosen Østmarka Generelt stedsnavn 274
574 Skraperudtjern Østmarka Vann, tjern 125
372 Skulerudstua Østmarka Stue, hytte (andre) 185
1904 Skullerud Østmarka Innfallsport (parkering) 130
51 Skullerudstua Østmarka Skiforeningsstue 130
516 Skullerudåsen Østmarka Topp, ås 274
342 Skålsjøen Østmarka Vann, tjern 254
270 Sleppa Østmarka Generelt stedsnavn 196
2155 Slippsted Akeleie Østmarka Krigsminne 306
581 Smalvann Østmarka Vann, tjern 248
353 Smestad Østmarka Innfallsport (parkering) 210
255 Smørhullet Østmarka Generelt stedsnavn 213
2077 Stallen Østmarka Stue, hytte (andre) 177
1298 Steinsjøen Østmarka Vann, tjern 241
881 Stokkholtmyra Østmarka Generelt stedsnavn 298
2017 Stormyra Østmarka Innfallsport (parkering) 216
331 Streifinn Østmarka Innfallsport (parkering) 253
1592 Styggvannet Østmarka Vann, tjern 226
1589 Svartdalen Østmarka Generelt stedsnavn 230
1862 Svartkulp Østmarka Vann, tjern 191
595 Svartkulp (Østmarka) Østmarka Vann, tjern 258
1095 Svartoren Østmarka Vann, tjern 215
361 Svarvestolbrenna Østmarka Generelt stedsnavn 312
263 Sværsvann Østmarka Vann, tjern 136
322 Søndre Krokvann Østmarka Vann, tjern 236
1292 Søndre Skytten Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 216
597 Sør-Elvåga Østmarka Vann, tjern 195
330 Sørlihavna Østmarka Innfallsport (parkering) 157
818 Tangen Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 180
2222 Tangen gård Østmarka Krigsminne 203
817 Tappenbergvann Østmarka Vann, tjern 213
812 Tonekollen Østmarka Topp, ås 368
1063 Tonevann Østmarka Vann, tjern 245
1976 Tretjernskoia Østmarka Stue, hytte (andre) 221
269 Trollvann Østmarka Vann, tjern 215
1297 Tømmerholtjern Østmarka Vann, tjern 222
401 Tømmeråsen Østmarka Topp, ås 313
359 Tørrgranåsen Østmarka Topp, ås 322
598 Ulsrudvannet Østmarka Vann, tjern 188
1227 Vallerud Østmarka Innfallsport (parkering) 180
52 Vangen Østmarka Skiforeningsstue 270
1902 Vardåsen Østmarka Topp, ås 374
1923 Veslevannsdalen Østmarka Generelt stedsnavn 200
1778 Vestre Skallbergdalen Østmarka Generelt stedsnavn 268
2156 Våpenlager Åmotdammen Østmarka Krigsminne 257
259 Ytre Enebakk Østmarka Innfallsport (parkering) 115
816 Åmotdammen Østmarka Vann, tjern 247
247 Øgården Østmarka Nedlagt plass, seter, koie 185
719 Østaveien Østmarka Vei 190
1257 Østensjøvannet Østmarka Vann, tjern 107
251 Østmarksetra Østmarka Stue, hytte (andre) 212
350 Østmarkskapellet Østmarka Kapell, kirke 219
718 Østmork Østmarka Markaplass 170
687 Øvresaga Østmarka Stue, hytte (andre) 225
1094 Øyeren Østmarka Vann, tjern 101

196 steder vist.