I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Finnemarka

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Buskerud fylke. Den sørøstre delen av Finnemarka kalles Drammensmarka. Finnemarka har fått navn etter skogfinnene som slo seg ned i området rundt Glitre på midten av 1600-tallet. Dette var også omtrent så langt vest finneinnvandringen i Norge kom.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Finnemarka: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Ugrupperte steder
1234 Gamle Eiksetra Innfallsport (parkering) 385

1 steder vist.