I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Veståsen - Ådalen

Beskrivelse kommer

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Veståsen - Ådalen: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Fjorda – Bjoneroa
Beskrivelse kommer
2257 Bjoneroa Innfallsport (parkering) 155
2258 Granerud Innfallsport (parkering) 379
2276 Hovsætervika parkering Innfallsport (parkering) 390
2260 Storgrunnvika Innfallsport (parkering) 394
2265 Svarttjern parkering Innfallsport (parkering) 390
2272 Vestland Innfallsport (parkering) 390
Jevnaker vestås
2240 Bergerbakken skole Innfallsport (parkering) 186
2255 Buvatnet parkering Innfallsport (parkering) 423
2246 Flekkrøymyra Innfallsport (parkering) 376
2253 Tangnes Innfallsport (parkering) 397
2243 Myrheim Innfallsport 445
Øvre Ådal
Øvre Ådal er strekningen fra Bergsund via Ringmoen og nordover langs østsiden av Sperillen og Begna, på begge sider av E16, via Nes i Ådal og til fylkesgrensen mot Innlandet i nord. I øst inkluderer dette deler av det naturskjønne området Fjorda og området nordenfor til Tørrsjøen.
2229 Gamle Ringmoen skole Innfallsport (parkering) 171
Ytre Ådal
Ytre Ådal er strekningen fra Nymoen og Vågård via Hallingby langs østsiden av Ådalselva og vestsiden av Hovseterhøgda, nord til Bergsund og Samsjøen på grensen mot Jevnaker.
2232 Hallingby skole Innfallsport (parkering) 158
2231 Møltemyra stadion Innfallsport (parkering) 158

14 steder vist.