I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Krokskogen - Hole: Innfallsporter
Nr Navn Type Bilder Moh.
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
2038 Botilrud Innfallsport (parkering) 90
2044 Gjesvold gård Innfallsport (parkering) 85
2041 Helgelandsmoen Innfallsport (parkering) 75
2040 Hole herredshus Innfallsport (parkering) 85
2045 Kalkverket Innfallsport (parkering) 102
2042 Kjellerberget Innfallsport (parkering) 87
2036 Mo gård Innfallsport (parkering) 100
2050 Mosmoen Innfallsport (parkering) 74
2034 Norderhov kirke Innfallsport (parkering) 107
2035 Røyse skole Innfallsport (parkering) 116
2033 Steinssletta Innfallsport (parkering) 66
2032 Storøya Innfallsport (parkering) 78
2043 Svensrudmoen Innfallsport (parkering) 90
2039 Vik Innfallsport (parkering) 66
2046 Hvervenmoen Innfallsport 112
2047 Steinsbakken Innfallsport 85
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
2065 Kleivstua utfartsparkering Innfallsport (parkering) 380
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
827 Jevnaker Innfallsport (parkering) 148
Rykkinn
Beskrivelse kommer
2026 Gommerud Innfallsport (parkering) 152
1293 Gullhaug Innfallsport (parkering) 197
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
853 Bjørum sag Innfallsport (parkering) 95
788 Høymyr Innfallsport (parkering) 365
28 Sollihøgda Innfallsport (parkering) 339
948 Homledal Innfallsport 245
Lommedalen
Beskrivelse kommer
38 By i Lommedalen Innfallsport (parkering) 185
436 Guriby Innfallsport (parkering) 150
710 Lommedalen skole Innfallsport (parkering) 158
709 Rykkinn Innfallsport (parkering) 145
758 Tobonn Innfallsport (parkering) 210
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
1 Skansebakken Innfallsport (parkering) 192
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
8 Damtjern Innfallsport (parkering) 452
461 Jaklefoss Innfallsport (parkering) 477
906 Langtjern Innfallsport (parkering) 510
7 Ringkollen Innfallsport (parkering) 596
Ugrupperte steder
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1074 Sundvollen Innfallsport (parkering) 70

35 steder vist.