I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka nord: Topp, ås
Nr Navn Bilder Moh.
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
866 Ballangrudsæterhøgda 679
845 Helgehaugen 705
96 Pershusfjellet 650
517 Snøploghøgda 543
418 Svarttjernshøgda 717
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
493 Branntjernhøgda 640
1709 Grasdalskollen 642
1674 Guribrenna 614
800 Katnosfjellet 580
502 Katnoshøgda 574
503 Kjerkeberget 629
508 Ormtjernhøgda 511
510 Prekestolen 560
1913 Revshammaren 620
630 Rolighaugen 585
428 Sandbekkmana 618
514 Sandungskollen 610
518 Spålsberget 629
521 Styggedalsmana 532
524 Tvetjernshøgda 586
528 Åbortjernshøgda 565
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
489 Almedalshøgda 504
381 Daltjuvmana 505
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
754 Barlindhøgda 524
645 Knappa 518
648 Kveldroshøgda 485
442 Porthøgda 620
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
799 Bislingflaka 680
495 Fjellsjøhøgda 659
646 Kollern 688
124 Svaraberget 510
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
873 Lamannshaugen 705
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
975 Elkollen 425
966 Elneshøgda 429
891 Skinnskattberget 550

35 steder vist.