I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Nordmarka syd

Området har en enorm betydning som frilufts- og rekreasjonsområde for store deler av Osloregionens befolkning, sommer som vinter. Området er lett tilgjengelig med både bil og offentlig transport, f.eks. Frognerseterbanen, Sognsvannsbanen, Maridalsbussen og Sørkedalsbussen.

Området må sies å være mer eller mindre perforert av stier, veier og skiløyper. Dette betyr at valgmulighetene er mange for varierte turer sommer som vinter, og det skal ofte ikke mer til enn at man søker litt bort fra hovedløypene før man får være ganske så i fred i dette sentrale området av Marka også.

Det er verdt å merke seg at det i de bynære områdene er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten som er ansvarlig for tilretteleggingen av friluftsliv, for eksempel preparering av skiløyper, tilrettelegging av rasteplasser, badeplasser mm.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Nordmarka syd: Vann, tjern
Nr Navn Bilder Moh.
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1806 Holmendammen 111
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
652 Abbortjern 369
535 Blankvann 351
548 Gåslungen 285
661 Kobberhaugtjern 426
569 Rottungen 310
382 Sakristjern 423
673 Sulutjern 392
600 Vestre Fyllingen 349
601 Østre Fyllingen 349
Maridalen
Beskrivelse kommer
541 Dausjøen 154
545 Finntjern 416
558 Maridalsvannet 149
227 Øyungen 283
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
755 Fløyta 360
229 Holmetjern 413
1289 Høldippeldammen 266
2076 Vågedammen 190
150 Ørfiske 337
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
557 Lille Åklungen 259
1688 Nedre Blanksjø 224
727 Skjærsjødammen 258
577 Skjærsjøen 258
590 Store Åklungen 293
594 Svartkulp 202
1798 Øvre Blanksjø 287
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
532 Bjordammen 376
2114 Lillevann 425
576 Skjennungen 418
2098 Strømsdammen 299
431 Vestre Aurtjern 308
686 Østre Aurtjern 287
83 Øvresetertjern 475
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
534 Bjørnsjøen 337
540 Båntjern 248
544 Fagervann 416
657 Fortjern 337
751 Kalvsjøen 387
556 Lille Tryvann 397
664 Lortkulp 380
560 Motjernet 342
148 Myrtjern 339
1265 Ringerikstjern 236
571 Rypetjern 309
578 Skomakertjern 398
589 Store Tryvann 399
56 Øyvann 444

47 steder vist.