#1015: Sjosætra

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 560 m
Steder i nærheten [ Grunntjernet ]

Oversiktskart - Sjosætra

Beskrivelse

Sjosætra ligger i Gran allmennig, 400 meter nord/øst for Grunntjernet.

Her er det ingen sæterdrift lenger, men vollen som er opparbeidet på myr, brukes i dag til høyproduksjon.

Adkomst på skogsbilveg eller skiløype.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sjosætra