#1033: Ognilla

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 560 m

Oversiktskart - Ognilla

Beskrivelse

Ognilla er et 1500 meter langt vann, og ligger nord-sør under Ognillaberget i Gran allmenning. Skogsbilveg på vestsida.

I nordenden er en fin raste- og badeplass tilrettelagt, ca. 400 meter fra Risbakken, bilveg. Mange fine fiskeplasser rundt vatnet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ognilla