Oversiktskart - Hengedyhaugen

Beskrivelse

Hengedyhaugen består av to topper, er skogbevokst og ligger i Tingelstad allmenning to kilometer nord for Lygna.

Lygna Skytebane har sin skyteretning mot søndre haugen.

Løypene for Lygna skisenter går oppi haugen på vestsida ovenfor Hengedysætra og herfra er det fantastisk utsikt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hengedyhaugen