#105: Fortjernbråtan

Område: Nordmarka syd
Moh.: 362 m

Oversiktskart - Fortjernbråtan

Beskrivelse

En av de eldste plasser i Nordmarka, beliggende ved østsiden av Fortjern. Det går blåmerket sti forbi plassen (mellom Kikutstua og Helgeren). Det har ikke vært fast bosetning her siden ca. 1930, men bygningene er godt vedlikeholdt, og benyttes ofte.

Fortjernbråtan ble mye besøkt av naturskildreren Bernhard Herre på 1800-tallet, og han omtaler stedet som "romantisk beliggende Plads". I mange år var plassen delvis gjengrodd med store grantrær som sperret utsikten mot Fortjern, men vinteren 2002 hugget Løvenskiold mange trær, slik at det er mer åpent rundt plassen.

Stedet ble brukt som treningsbase for Milorg i starten av krigen, velvilligst utlånt av Løvenskiold.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fortjernbråtan