#1084: Helgedalen

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 453 m

Oversiktskart - Helgedalen

Beskrivelse

Helgedalen er en åtte kilometer lang dal som strekker seg fra Einafjorden til Skrukkelia. Her var flere finneplasser på 1600-tallet. I nordre Helgedalen har det vært fastboende fram til nyere tid.

Nordre delen av Helgedalen tilhører Eina almenning, Vestre Toten kommune. Resten av Helgedalen ligger i Tingelstad almenning, Gran kommune.

Gjennom Helgedalen renner Helgedalselva nordover. Det er skogsbilveg gjennom dalen, som er stengt for gjennomgangstrafikk. I Helgedalen var det store setre for gårder i bygda. Disse har vært brukt i mange år, men er ikke lenger i drift. Bøndene har gått sammen om et stort fellesanlegg i midtre Helgedalen. Her er det opparbeidet store beiteområder med røkterbolig og moderne fjøs hvor tankbilen henter mjølka. Hele Helgedalen er et stort beiteområde hvor sauer, storfe og hester går fritt.

Skogen i dalen er veldig produktiv og godt skjøttet. To sagbruk har vært i drift i Helgedalen.

I 1982 var det stort internasjonalt orienteringsløp ("Solo-stafetten") over to dager med samlingsplass og mål i midtre Helgedalen. Dette var et av de største orienteringsarrangementer som har vært i Norge. Hadeland O-lag var arrangør.

I søndre Helgedalen krysser den blåmerkede Totenåsstien som går fra Lygna til Totenvika.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Helgedalen