#1104: Augedal gård

Type: Gårdsbruk
Område: Hadelandsåsene
Moh.: 210 m
Steder i nærheten [ Brandbu ]

Oversiktskart - Augedal gård

Beskrivelse

Helt fra de elste tider gikk den gamle tjodvegen (folkevegen) gjennom tunet på Augedal. Her var det gjestgivergård og skysskifte helt fra 1650-årene, og her var det tingstue. Augedal var et sentrum for langvegsfarende og folk fra Hadeland ellers.

Skoletradisjonene er også rike på denne gården. På Augedal ble det opprettet en privat middelskole allerede i 1890. Den store gamle slektsgården ble utparsellert til småbruk i 1911. Hovedbølet ble solgt til Olaus Islandsmoen og Håkon Benum i 1912. Vestoppland Folkehøgskole ble flyttet hit og holdt til her til 1931 da nytt skolebygg sto ferdig. Spisesal og kjøkken var fortsatt i den nordre bygningen.

På jordet nedenfor Augedalstunet ble det i 1954 oppført nybygg for Oppland Skogskole som holdt til der i nesten 50 år.

I dag er Vestoppland Folkehøgskole betydelig utvidet og i den gamle bygningen på Augedal holder Augedal barnehage til.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Augedal gård