#1112: Auretjernsbekken

Moh.: 342 m

Oversiktskart - Auretjernsbekken

Beskrivelse

Bekk i Hole kommune, en drøy km sørøst for Sørsetra. Den har sitt utspring fra Auretjern, og ender i Isielva. Skogsbilveien gjennom Djupdalen (fra Høymyr) ender i nord ved Auretjernsbekken. Her møtes også Djupdalsløypa og Toresplassløypa. Det er en bro over bekken på dette stedet.

Blåstien fra Toresplassen til Kneikaseter går også over bekken.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Auretjernsbekken